Archive for Styczeń, 1970

Seks a kultura w XIX i XX wieku

Szybkie zmiany w wielu dziedzinach kultury na przełomie XIX i XX wieku zrewolucjonizowały także sferę seksu (utożsamianą niejednokrotnie ze sferą obyczaju), choć znacznie później, bo w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych naszego stulecia. Znalazła w tym potwierdzenie zarówno teza (Ogburna i Nimkopfa, 1969) o opóźnieniu kulturowym rozwoju moralności w stosunku do techniki, jak i marksistowska koncepcja o związkach nadbudowy z bazą ekonomiczną. Zrewolucjonizowanie sfery seksu można potraktować również typologicznie, rozpatrując modele idealne moralności w społeczności tradycyjnej i współczesnej, doszukując się cech przeciwstawnych (Fourastie, 1966) czy procesów charakterystycznych dla wyodrębnionych odcinków czasu.

Czytaj Dalej »

ROZWÓJ BIAŁACZEK I CHLONIAKÓW

Rakotwórcze i białaczkotwórcze działanie u człowieka leków cytostatycznych i immunosupresyjnych oraz promieni ‚jonizujących nie ulega wątpliwości [1, 5, 7, 16, 18, 27, 28, 29, 40],

Czytaj Dalej »

Leczenie operacyjne w stenozach i spondySozach

Podobnie jak w uszkodzeniach krążka międzykręgowego wykonanie jakichkolwiek zabiegów chirurgicznych powinna poprzedzać kompleksowa ocena chorego przez psychologa klinicznego. Dopiero potem chirurg i psycholog wspólnie decydują

Czytaj Dalej »