Archive for Lipiec, 2014

ZABURZENIA ROZWOJOWE KRĘGOSŁUPA

Krąg tworzy się z 6 jąder kostnienia: 2 przednich, lewego i prawego — dla trzonu, 2 tylnych — dla tylnej części luku, 2 pośrednich — dla przedniej części luku i jego wyrostków, poprzecznego i stawowego. Harmonijny rozwój tych jąder oraz ich ostateczne zlanie się w jedną całość dają prawidłowo ukształtowany krąg. Zauważa się jednak odchylenia zarówno w sposobie rozrastania się jąder, jak i w procesie zlewania ich. Nieutworzenie się np. jednego jądra trzonu daje półkrąg — hemivertebra, który jest często przyczyną skrzywienia kręgosłupa, noszącego wówczas nazwę skrzywienia wrodzonego. Lewe i prawe jądro mogą nie zlewać się z sobą, pozostaje między nimi szczelina. Jeśli ma to miejsce w obrębie trzonu, mówimy

Czytaj Dalej »