Archive for Sierpień, 2014

Wpuklenie się główek kości udowych

Wpuklenie się główek kości udowych. Przyczyną wrodzonego kręczu karku jest najczęściej uszkodzenie mięśnia sutkowo-obojęzykowego wskutek trudności porodowych lub niekorzystnego ułożenia płodu (torticollis myogenes). Zwykle stwierdza się zaraz po urodzeniu lub w pierwszych tygodniach życia wałowate zgrubienie mięśnia, będące wyrazem organizującego się krwiaka, lub, jak chcą inni, włóknistego zwyrodnienia mięśnia (guz noworodków, tumor neonatorum). Jeżeli tego zgrubienia nie stwierdza się, należy poszukiwać ewentualnych kostnych nieprawidłowości, jak np. zrost I kręgu szyjnego w odpowiednich rozmiarów poduszce odwodzącej Frejki lub w szynach specjalnych, np. Ortolaniego. Nawet wówczas, jeśli leczenie odwodzące,, zbyt późno rozpoczęte, nie osiąga już pełnego rezultatu — repozycji — stwarza ono jednak lepsze warunki do zabiegu operacyjnego, który wówczas staje się koniecznością.

Czytaj Dalej »

Zwichnięcie stawu biodrowego

Zwichnięcie stawu biodrowego (luxatio coxae congenita) jest najczęstszą postacią zwichnięć wrodzonych. Podłożem wady jest zawsze zaburzenie rozwojowe jednej z części składowych stawu, czyli dysplazja stawu. Szczególne warunki rozwojowe stawu tłumaczą nam częstość wystąpienia zwichnięcia biodra (1 przypadek na 1-0-0-0 mieszkańców). Staw biodrowy płodu kształtuje się w ułożeniu zgięciowym. Zwartość stawu jest w tej pozycji największa. Po porodzie następuje wyprosto- wanie kończyny, czyli defleksja stawu. Moment ten jest dla stawu niebezpieczny, jeżeli wyprost następuje nagle, nip. w czasie zabiegów położniczych lub pielęgniarskich (pociąganie za nóżkę, odśluzowanie w zawieszeniu za nóżkę z głową w dół, mierzenie długości ciała z przyciskaniem kolanek do stołu, ciasne krępowanie wyprostowanych nóżek pieluszkami itp.). Normalnie bowiem wyprostowanie w stawie biodrowym u niemowlęcia odbywa się powoli, staw stopniowo dostosowuje się do nowych warunków, zwartość jego wzrasta.

Czytaj Dalej »