Archive for Październik, 2014

PRtęć i jej sole

Rtęć może przenikać w postaci par przez drogi oddechowe, w postaci maści przez skórę, jej związki — przez przewód pokarmowy.

Objawy: sole rtęci wywołują koagulację białka i martwicę skrzepową, przy czym powstające białczany rtęci powodują ogólne zatrucie organizmu. Jon rtęci jest jadem protoplazmatycznym i osadza się w narządach miąższowych i lipoidach układu nerwowego. Najczęstsze jest zatrucie sublimatem, które powoduje zmętnienie nabłonka, dalej zapalenie i wreszcie martwicę sięgającą aż do podśluzówki. Pojawiają się wymioty śluzowo-krwiste, krwawe stolce, białkomocz i zatrzymanie moczu (nerczyca sublimatowa). W końcu ciężka mocznica wskutek uszkodzenia nerek.

Czytaj Dalej »

ZABURZENIA WZROSTU

Wzrost człowieka zależy od szybkości rośnięcia oraz od czasu jego trwania. Wzrost kończy się wskutek powstania lcościozrostu trzonowo- nasadowego w miejscu chrząstki wzrostowej. Średnia ostateczna wysokość jest rozmaita u różnych ludów. Nawet po uwzględnieniu płci i rasy otrzymujemy duży rozrzut pomiarów, co stwarza bardzo szerokie granice tzw. normy u dorosłych. Jeszcze trudniej ustalić aktualną normę u dzieci, a zwłaszcza rokować co do ostatecznego wzrostu. Założenie dopuszczalnych odchyleń o 5% w stosunku do norm tabelarycznych jest zbyt daleko idącym uproszczeniem — więcej daje obserwacja krzywej rozwojowej danego dziecka.

Czytaj Dalej »

Stan dysplazji

Na zwartość stawu wpływa głębokość panewki, jej pochylenie, dalej kąt ustawienia szyjki kości udowej w stosunku do trzonu, mniej lub więcej zaznaczona wiotkość torebki stawowej i więzadeł. Zwichnięcie stawu biodrowego znacznie częściej się zdarza u dziewczynek niż u chłopców (7 : 1). Zwichnięcie może zaistnieć już w łonie matki. Częściej zapewne powstaje w czasie lub po porodzie w sposób wyżej opisany w stawach dysplastycznych, w których istnieje stan przedzwichnięciowy.

Czytaj Dalej »