Archive for Listopad, 2014

Badanie elektromiograficzne w stenozach

Jednym z pierwszych, który zastosował elektromiografię do wykrywania przewężeń kanału kręgowego – rutynowe, obustronne wykonywanie elektromiografii u pacjentów z podejrzeniem stenozy kanału kręgowego – był Jacobson. Dowiódł on też istnienia korelacji między wynikami elektromiografii a objawami śródopera- cyjnymi, stwierdzanymi u leczonych chorych.

Czytaj Dalej »

Cysticerkoza

Chorobotwórczość. I. Te n i o z a (taeniosis) charakteryzuje się bólami brzucha (zwłaszcza tzw. głodowymi), nudnościami, sporadycznymi wymiotami, biegunką i/ lub zaparciami, bólami i zawrotami głowy. Podczas dłużej trwającego zarażenia stwierdza się zaburzenia rozwoju fizycznego (zwłaszcza u dzieci), z obniżeniem masy ciała, łączące się z brakiem łaknienia, niedokrwistością i ogólnym osłabieniem. Skłębione strobile mogą spowodować niedrożność jelit, wymagającą interwencji chirurgicznej.

Czytaj Dalej »

Uszkodzenia dolnych nasad kości goleni

Uszkodzenia dolnych nasad kości goleni i stawu skokowo-goleniowego. Uszkodzenia te dzielimy na: 1) złamania z przywiedzenia, 2) z odwiedzenia, 3) z nadmiernego zgięcia podeszwowego, 4) z mechanizmu skrętnego, 5) z mechanizmu złożonego (np. zgięcie, przywiedzenie, skręcenie stopy), 6) z urazu osiowego (np. upadek z wysokości powodujący złamanie lub zgniecenie nasady).

Czytaj Dalej »

W czasie zabiegu operacji kręgosłupa

Jedynie u pacjentów z grupy 4 rzadko dochodzi do ustąpienia objawów bez operacji.

W czasie zabiegu u pacjentów grupy 4 zazwyczaj udaje się wykryć oczywistą patologię, ale u pacjentów grupy 3 objawy są pośrednie, np. naciągnięcie korzenia, obrzęk korzenia czy też zmniejszone napięcie krążka. To są właśnie przypadki, które można by wyleczyć zachowawczo, gdyby zarówno lekarz, jak i sam pacjent byli bardziej cierpliwi i konsekwentni.

Czytaj Dalej »

Wady endogenne

Wady endogenne. Nowo powstający z połączenia plemnika z jajem ustrój otrzymuje od każdego z rodziców zredukowaną do połowy w mejozie liczbę chromosomów: Zawarte w nich układy genowe są przekaźnikami właściwości genotypowych obojga rodziców. Tą drogą mogą być przekazywane według zasad dziedziczenia wady wrodzone.

Czytaj Dalej »