Archive for Styczeń, 2015

Komórki warstwy podstawowej, pośredniej i powierzchniowej

Komórki warstwy podstawowej, która pobudzana jest do wzrostu przez hormony rujowe, są małe, z dużym owalnym jądrem leżą w pewnej odległości jedna od drugiej. Barwią się zwykle zasadochionnie. Obok tego rodzaju komórek (nie- zróżnicowanych) występują komórki zróżnicowane, mające kształt okrągły lub owalny, o dużym jądrze i cytoplazmie, która wykazuje zmiany wodniczkowe.

Czytaj Dalej »

Pierwsze próby dożylnego stosowania propranololu

Należy również zwrócić szczególną uwagę na wpływ przeciwarytmicz- ny LBA, który wykorzystywany jest w przypadku świeżych zawałów mięśnia sercowego przebiegających z niemiarowościami [877, 919],

Czytaj Dalej »

Pochwica

Na osobną wzmiankę zasługuje napadowy, bolesny skurcz mięśni, leżących w pobliżu wejścia do pochwy, określany niezbyt szczęśliwie mianem pochwicy. Powstaje on u kobiet nadmiernie wrażliwych przy próbach wprowadzenia do pochwy prącia lub nawet palca na drodze odruchowej. Powodem jego są zazwyczaj małe ranki, będące wynikiem niedokonanego aktu płciowego. Próby spólkowania, których następstwem są drobne pęknięcia i obrażenia śluzówki u wejścia do pochwy, powodując nowe bóle przyczyniają się tylko do utrzymania stanu zapalnego podrażnienia, obrzęku pochwy, a nawet ropiastych upławów z pochwy.

Czytaj Dalej »

DZIAŁANIE OŚRODKOWE HALOTENU

Halotan Działanie ośrodkowe, pobudzenie nerwu błędnego, rozluźnienie mięśni gładkich oskrzeli, działanie kardiode- presyjne, uwrażliwienie mięśnia sercowego na działanie amin katecholowych, harno- Zaburzenia oddychania, zmniejszenie objętości wyrzutowej serca – hipotonia, rzad- koskurcz i zaburzenia rytmu, możliwość wystąpienia migotania komór, zwiększone krwawienie miąższowe, atonia ma-

Czytaj Dalej »

KALCYTONINA – BUDOWA CHEMICZNA

Kalcytonina (CT) jest polipeptydem linearnym, składającym się z 32 aminokwasów, o m.cz. 3571,56 u (3600 daltonów). U człowieka hormon ten występuje w postaci monomeru i dimeru. Kalcytonina jest głównie wytwarzana przez komórki C gruczołu tarczowego, wywodzące się z neu- roektodermalnych komórek grzebienia nerwowego. Występują one nie tylko w gruczole tarczowym, ale także w gruczołach przytarczycznych, grasicy i przewodzie tarczowo-językowym. Immunoreaktywność kalcy- toninopodobną wykazano również w różnych obszarach ośrodkowego układu nerwowego, w przysadce, płucach, przewodzie pokarmowym, wątrobie i wielu innych narządach.

Czytaj Dalej »

GLUKAGON I JEGO ZASTOSOWANIE W HEPATOLOGII

Zastosowanie w radiodiagnostyce. Wpływ glukagonu na przewód pokarmowy przejawia się zmniejszeniem jego kurczliwości oraz także zawartości HC1 w soku żołądkowym. Zahamowaniu ulega zewnątrzwydziel- nicza czynność trzustki. Z tego względu wstrzyknięcie glukagonu można stosować jako środek zwiotczający dwunastnicę w hipotonicznej duode- nografii lub w badaniach cholangiograficznych.

Czytaj Dalej »

PROPRANOLOL – CHARAKTERYSTYKA

Propranolol, Inderal, Dociton, Beradren, Anapriline i inne. Nazwa chem : 1-izo- propyloamino-3-(l-naftyloksy)-propranol-2

Propranolol byl pierwszym lekiem |3-adrenolitycznym, który zyskał szerokie zastosowanie w leczeniu klinicznym i to prawie natychmiast [144] po opisaniu jego właściwości farmakologicznych w 1964 r. [176]. Jest to związek odniesienia dla innych LBA, dlatego też zajmuje poczesne miejsce w monografiach poświęconych LBA (p. wstęp).

Czytaj Dalej »

Przeżarcie ściany zewnętrznej trąbki

Jeśli przeżarcie ściany zewnętrznej trąbki (lub jej pęknięcie) nastąpi w dolnej jej części, płód może również wyjątkowo pozostać przy życiu. (Otrzewna nie zostaje naruszona, a krew wylewa się między blaszki więzu szerokiego). Torebka ciążowa tworzy się wówczas z łącznotkankowego utkania więzadła szerokiego. W miarę dalszego rozwoju ciąży blaszki tego więzadła ulegają rozciągnięciu, a otrzewna, w miejscach gdzie przechodzą one na ściany miednicy i na przednią ścianę brzuszną, zostaje podniesiona i oddzielona od podłoża.

Czytaj Dalej »

BIOSYNTEZA, UWALNIANIE I REGULACJA TYREOTROPINY

Tyreotropiną jest syntetyzowana w komórkach zasadochłonnych przedniego płata przysadki, które mogą być identyfikowane jako tzw. komórki tyreotropowe (lub ps) za pomocą odpowiednich metod barwienia lub mikroskopu elektronowego. Charakterystyczne dla komórek tyreotropowych jest również to, że ich wielkość i liczba w przednim piacie przysadki zwiększają się w stanie niedoczynności gruczołu tarczowego, natomiast zmniejszają się po podaniu dużych ilości hormonów gruczołu tarczowego, Biosynteza tyreotropiny rozpoczyna się między 10 a 11 tygodniem życia płodowego, a wydzielanie hormonu charakteryzuje rytm dobowy, w którym maksymalne wydzielanie tyreotropiny przypada na godziny nocne.

Czytaj Dalej »

PREWLEKLA HIPOKALCEMIA

W przewlekłej hipokalcemii stwierdza się ponadto zaburzenia psychiczne (Stany depresji, niepokoju, psychozy), neurologiczne (pląsawica, objawy parkinsonizmu), zmiany troficzne skóry i jej przydatków (wyprysk, twardzina skóry, łamliwość włosów i paznokci, bruzdkowanie poprzeczne i bielactwo paznokci) oraz zaćmę.

Czytaj Dalej »