Archive for Styczeń, 2015

BIOSYNTEZA ANDROGENÓW I LEKI NA NIĄ WPŁYWAJĄCE CZĘŚĆ 2

Różne etapy powstawania testosteronu i DHT mogą być zmienione pod wpływem naturalnych hormonów, a przy zastosowaniu preparatów hormonalnych efekty te mogą być także efektami niezamierzonymi.

Czytaj Dalej »

Powstanie przetoki moczowodowej

Powstanie przetoki moczowodowej wskutek wytworzenia się owrzodzenia rakowego w sklepieniu pochwy należy do rzadszych powikłań. Nie można też zapominać, że owrzodzenie przypęchcrżowych części moczowodów lub ropne zapalenie pęcherza może stać się „niekiedy punktem wyjścia dla wstępującego zakażenia nerek, w którego wyniku może nastąpić nawet zejście śmiertelne.

Czytaj Dalej »

Prednizon i prednizolon – ciąg dalszy

Silniejsze działanie przeciwzapalne od prednizolonu wywiera jego metylowa pochodna 6a-metyloprednizolon. Jest to lek najczęściej stosowany pozajelitowo ze wskazań pozasubstytucyjnych spośród syntetycznych glikokortykosteroidów. Metyloprednizolon nie zatrzymuje jonów Na+ w kanalikach nerkowych i może być zastosowany pozajelitowo w jednorazowej dawce do wywołania obfitej diurezy w stanach obrzękowych, ponieważ zwiększa przesączanie kłębkowe. Używa się do tego celu jego łatwo rozpuszczalnych związków, jak hemibursztynian {np. Urbason solubile). Preparat Urbason solubile forte, używany w doraźnych zastosowaniach z ostrych wskazań ogólnych, należy wstrzykiwać powoli bezpośrednio per se (strzykawką) dożylnie, ponieważ w roztworach do wlewów wywołuje powstawanie osadów. Dawkę 250 mg rozpuszcza się w 5 ml wody do wstrzyknięć, a dawkę 1000 mg w 10 ml.

Czytaj Dalej »

Gruczoły przedsionkowe większe

Gruczoły przedsionkowe większe (Bar- tholina) powstają z wpuklenia się nabłonka zatoki moczowo-płciowej w otaczającą tkankę łączną. Bardziej powierzchowna część wpuklenia tworzy przewód gruczołu, część zaś głębsza, która ulega rozgałęzieniu – sam gruczoł (ryc. 33).

Czytaj Dalej »

Mięśniaki i ich rodzaje

Trafiają się przede wszystkim u kobiet w okresie dojrzałości płciowej i to głównie po trzydziestce. Opisywano je jednak także u nieletnich dziewczynek. Objawy kliniczne. Mięśniaki śródbrzuszne więzadła obłego wykazują te same cechy co podsurowicze mięśniaki macicy, a mięśniaki podskórne zachowują się tak, jak mięśniaki albo włókniako-mięśniaki sromu. Nie powodują dolegliwości, chyba że uległy skrętowi (w piśmiennictwie polskmi rzadki przypadek takiego skrętu śródbrzusznego mięśniaka więzadla obłego podałJaroszyński). Czytaj Dalej »

NIEPOŻĄDANE DZIAŁANIE LEKÓW STOSOWANYCH W PREMEDYKACJI

Farmakologiczne przygotowanie chorego do znieczulenia ogólnego lub- przewodowego wymaga stosowania leków ułatwiających wystąpienie znieczulenia i zmniejszenie ujemnych skutków tego znieczulenia. Napięcie emocjonalne chorego (uczucie niepokoju i lęku) oraz dolegliwości bólowe osłabia się lekami anksjolitycznymi i neuroleptycznymi, nasennymi oraz przeciwbólowymi.

Czytaj Dalej »

MECHANOTERAPIA

– a) Gimnastyka – Niezależnie od korzystnego wpływu ćwiczeń cielesnych na ogólny stan zdrowia kobiety – wpływu nie ulegającego dziś już żadnej wątpliwości – stosuje się je niekiedy także jako metodę leczenia schorzeń kobiecych narządów rodnych.

Czytaj Dalej »

NOWOTWORY SROMU ZŁOŚLIWE

– a) MIĘSAK SROMU (sarcoma vul vete)

Zwyczajne mięsaki sromu rzadko się zdarzają. Mogą występować niezależnie od wieku chorej, a nawet u nieletnich dziewczynek. Rozwijają się zwykle w wargach sromowych większych, ale również i w innych częściach sromu. Wzrost ich zależy od stopnia złośliwości. Zazwyczaj guzy są niewielkich rozmiarów, twarde, malo przesuwalne, niekiedy uszypułowane. Tylko wyjątkowo mięsaki sromu dochodzą do wielkości głowy dziecka.

Czytaj Dalej »

LBA ma wewnętrzną aktywność sympatomimetyczną

Praca Galleiy i wsp. [355] nie potwierdziła tych spostrzeżeń z tym, że do leczenia nadciśnienia u kobiet w ciąży autorzy wybrali oksprenoloi – LBA mający wewnętrzną aktywność sympatomimetyczną. Praca ta dostarcza zachęcających danych, które przemawiają za skutecznością leczenia nadciśnierca u kobiet w ciąży za pomocą LBA z wewnętrzną aktywnością sympatomimetyczną.

Czytaj Dalej »

ZWIĄŻKI Z GRUPY CYKLAMATÓW

Prace sugerujące zwiększoną zachorowalność na raka płuca u ludzi przyjmujących przez dłuższy czas fenobarbital nie uwzględniły wystarczająco czynnika palenia papierosów.

Czytaj Dalej »