Archive for Luty, 2015

Kora mózgowa część 2

O wpływie kory mózgowej na czynności seksualne świadczą wyniki doświadczeń na zwierzętach, którym usuwano różne części półkul mózgowych (wraz z korą mózgową) oraz obserwacje poczynione na ludziach, którzy mają mózg uszkodzony na skutek przebytej choroby. Goltz (1892) już w drugiej połowie XIX wieku usuwał psom różne części kory mózgowej. Z badań swych wysunął wniosek, że kora mózgowa potrzebna jest dla prawidłowych zachowań seksualnych samców, natomiast u samic istnieje większa autonomizacja niższych ośrodków nerwowych sprawiająca, że kora mózgowa nie jest niezbędnie potrzebna do prawidłowego funkcjonowania seksualnego. Bard (1940) usuwał zwierzętom duże obszary kory mózgowej wraz z węchomózgowiem i strukturami podkoro- wymi, co nie wywoływało większych zmian w reaktywności seksualnej samic. Natomiast u samców zmiany były dość wyraźne. Usunięcie około 20% kory nie wywoływało większych zmian, lecz usunięcie większej ilości powodowało obniżenie reaktywności seksualnej. Usunięcie ponad 60% kory mózgowej powodowało całkowity zanik aktywności seksualnej i obojętność seksualną. Z badań tych wynika, że aktywność seksualna u samców ma bardziej złożone mechanizmy fizjologiczne oraz że są one bardziej uzależnione od kory mózgu niż u samic, co czyni je bardziej podatnymi na zakłócenia.

Czytaj Dalej »

Zabiegi uniemożliwiające dalsze zakażenie jamy brzusznej

Rokowanie w przebiegu ogólnego septycznego zapalenia otrzewnej jest bardzo poważne. Na szczęście wprowadzenie do terapii antybiotyków, w szczególności penicyliny i streptomycyny, polepszyło widoki na wyleczenie w wielu przypadkach, zwłaszcza w przebiegu zakażenia połogowego. Z wydaniem ostatecznego sądu co do ich skuteczności należy się jednak wstrzymać do czasu uzgodnienia zapatrywań odnoszących się do ich stosowania oraz do ogłoszenia ogólnych wyników leczniczych, opartych na bardzo dużym materiale.

O ile w przypadkach zapalenia otrzewnej poporodowego, kiedy schorzenie . to jest następstwem ogólnego zakażenia, skłaniamy się dziś do stosowania metod terapii zachowawczej, o tyle leczenie rozlanego zapalenia otrzewnej z wysiękiem nieraz o etiologii nie ustalonej, polega w zasadzie na otwarciu jamy brzusznej, usunięciu wysięku, a wraz z nim zarazków i – jeśli zachodzi potrzeba – dokonaniu zabiegów uniemożliwiających dalsze zakażenie jamy brzusznej Czytaj Dalej »

Androgeny a zróżnicowanie płciowe – rozwinięcie

W porównaniu z normalnymi szczurami, zwierzęta którym podawano w okresie płodowym antyandrogeny, wykazywały mniejszą potencję, a ich kopulacja nie była kompletna – brak było pokopulacyjnego zainteresowania narządami płciowymi partnerki. Poza tym szczury te wykazywały odchylenia od normalnego zachowania kopulacyjnego pokrywając samicę z boku lub w innej nieprawidłowej pozycji.

Czytaj Dalej »

PLEMNIK CZĘŚĆ 2

Długość życia plemników zależy od temperatury otoczenia oraz odczynu środowiska. Poza organizmem plemnik żyje do 18 godzin w temperaturze 37°C, a do 70 godzin w temperaturze 20°C. W środowisku zasadowym plemnik żyje dłużej niż w kwaśnym: w pochwie (środowisko kwaśnŁ) plemnik żyje do 2 godzin w szyjce macicy (środowisko zasadowe) – do 48 godzin w jamie macicy do 25 godzin w jajowodzie do 48 godzin. Plemnik ma zdolność samodzielnego poruszania się, natomiast jajo wydalane przez jajnik przenoszone jest przez jajowód biernie. Dawniej dopatrywano się w tym fakcie symbolicznego wyrażenia biologicznej aktywności mężczyzn i bierności kobiet.

Czytaj Dalej »

Nabrzmiewanie brodawek

W fazie podniecenia pierwszą reakcją fizjologiczną jest erekcja brodawek sutkowych spowodowana skurczem ich włókien mięśniowych. Pojawia się ona w obu piersiach, lecz niekoniecznie w tym samym czasie. Rysunek naczyniowy (powstający wskutek ich rozszerzenia) staje się coraz bardziej widoczny. Czasem rozciąga się on na przylegające do piersi okolice klatki piersiowej. Piersi powiększają swoje wymiary o 20 – 25% pierwotnej objętości, co jest wynikiem zwiększonego ich ukrwienia. Pojawia się plamkowo-grudkowy rumieniec, początkowo w okolicy nadbrzusza, a potem rozprzestrzeniający się szybko na piersi. Wzrasta napięcie mięśni zależnych od woli oraz pojawia się pewna aktywność mięśni mimowolnych (rozszerzenie ścian pochwy, napięcie – mięśni brzucha i międzyżebrowych), a także przyśpieszenie akcji serca oraz wzrost ciśnienia tętniczego krwi zmiany te są wprost proporcjonalne do stopnia podniecenia seksualnego.

Czytaj Dalej »

Hipogonadyzm

W badaniu chromosomu Y szczególnie istotną okazała się metoda fluorescencyjna. Wykazała ona szczególnie jasną fluorescencję części dystalnej ramion długich chromosomu Y, co umożliwia jego identyfikację. Badania te wykazały również, że długość fluoryzującego odcinka ramion długich jest różna u różnych osobników. Nie stwierdzono, aby było to związane z cechami fenotypowymi. W okresie interfazy chromosom Y widoczny jest w komórkach w postaci małej grudki – nazywanej ciałkiem Y – wykazującej silną, ostro odgraniczoną fluorescen-

Czytaj Dalej »

Ontogeneza zachowania seksualnego

Już u niższych ssaków obserwuje się pojawianie się elementów zachowania seksualnego lub dowodów działania motywacji seksualnej w okresie przedpokwitaniowym. Badając u dorastającego samca szczura instrumentalne odruchy warunkowe, wzmacniane kontaktem z samicą, stwierdzono (Beck, Chmielewska, 1976), że między 4 a 11 tygodniem życia zaczyna on podlegać wzrastającemu wpływowi popędu seksualnego.

Czytaj Dalej »

KRYTERIA WYZNACZANIA PŁCI

Z przedstawionych powyżej rozważań wynika, że na płeć człowieka składa się szereg cech jego organizmu, znamionujących i warunkujących zdolność do wytwarzania komórek rozrodczych, to jest komórek jajowych w organizmie kobiecym lub plemników w organizmie męskim. Zalicza się do nich również zespół cech umożliwiających zapłodnienie, a także karmienie potomstwa. Na zespół tych cech składają się cztery zasadnicze czynniki różnicujące, które w sposób wieloraki są między sobą wzajemnie sprzężone i uwarunkowane: „płeć” chromosomalna, gonadal- na, hormonalna i psychiczna.

Czytaj Dalej »

Geneza i racjonalizacja zakazu kazirodztwa

Kryminologia zajmuje się na ogół badaniem genezy samych przestępstw, a nie etiologią zakazów czynów karalnych. Inny kierunek poszukiwań naukowych obserwujemy na tle przestępstwa kazirodztwa. Poszukuje się tu nie tła genetycznego kazirodztwa, lecz etiologii zakazu tego typu stosunków seksualnych, i to nie tyle zakazu ustanowionego przez prawo karne, ile przez starodawny obyczaj. Poszukiwaniem pra- źródeł tego zakazu („tabu”) zajmuje się obszerna literatura biologiczna, etnologiczna, psychologiczna, socjologiczna i filozoficzna.

Czytaj Dalej »

Naświetlania

Naświetlania winny się odbywać co drugi dzień, a ilość posiedzeń waha się zazwyczaj od 15-20.

Wszystkie schorzenia ginekologiczne, w przebiegu których zależy na wzmocnieniu ustroju i pobudzeniu przemiany materii, nadają się do leczenia lampą kwarcową (stany zdrowienia, wyczerpania i osłabienia po długotrwałych krwotokach, pewne postacie niedokrwistości pierwotnej). Zalecano ją również w przypadkach bolesnego miesiączkowania, w zaburzeniach miesiączkowych u niedokrwistych kobiet oraz w niedomodze jajników. Pewną rolę odgrywa światło pozafiolkowe w leczeniu gruźlicy przydatków macicy, jakkolwiek tylko w przypadkach powikłanych gruźlicą otrzewnej, dlatego też stosuje się (na ogól z dobrymi wynikami) naświetlanie następowe lampą kwarcową po próbnym otwarciu jamy brzusznej Czytaj Dalej »