Archive for Lipiec, 2017

Proces warunkowania i uczenia się

Dla rozwoju emocjonalno-seksualnego dużą rolę odgrywają dwa zasadni-’ cze procesy: proces warunkowania oraz proces uczenia się nowych reakcji na bodźce. Wzrost liczby różnorodnych utrwalonych odruchów warunkowych, związanych z bezwarunkową potrzebą seksualną, jest zasadniczym elementem rozwojowym. Silne skojarzenia odruchowo-warunkowe

Czytaj Dalej »

PIERWOTNIE PRZEWLEKŁE ZAPALENIE STAWÓW

PIERWOTNIE PRZEWLEKŁE ZAPALENIE STAWÓW (POŁYARTHRITIS RHEUMATICA CHRONICA PRIMARIA)

Schorzenie to występuje w wieku dziecięcym bardzo rzadko. Najczęściej między 5 a 1-0 rokiem życia.

Czytaj Dalej »

Periodyka erekcji u mężczyzn w czasie snu część 2

Wolf (1965) stwierdził, że fazom marzeń sennych (fazy REM) u noworodków często towarzyszy mniej lub bardziej pełna erekcja prącia. Fisher i współpracownicy (1965) wyciągnęli z tego wniosek, że erekcje w czasie snu są przede wszystkim wyrazem aktywizacji fizjologicznej. Erekcje u noworodków występują mianowicie w czasie, w którym nie mogą jeszcze występować marzenia senne, gdyż niezbędne do tego struktury psychiczne nie są jeszcze rozwinięte. Fizjologicznej aktywizacji, którą opisują autorzy, towarzyszy aktywizacja ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Ta fizjologiczna aktywizacja poprzedza procesy psychiczne. Za hipotezą Fishera i współpracowników przemawiają również wyniki uzyskane przez Paremeleego (1964), który udowodnił, że fazy REM u wcześniaków zajmują 80% całości czasu snu. W 40 tygodniu życia wcześniaków udział fazy REM w całości ich czasu snu wynosi już tylko 50%. Halverson (1940) spostrzegł u dzieci w wieku od 3 do 20 miesięcy częste erekcje zarówno w czasie czuwania, jak i w fazach snu odpowiadających marzeniom sennym. Obserwacje te nie zostały potwierdzone za pomocą obiektywnej techniki rejestracyjnej.

Czytaj Dalej »

OKRES PRZEKWITANIA CZĘŚĆ 2

Zanikają również i ciałka żółte, pojawiają się natomiast częściej ciałka białawe (corpora albicantia) oraz pęcherzyki, które uległy przekształceniu w torbielki i w których jajo uległo zniszczeniu.

W późniejszym wieku jajnik stanowi już twór łącznotkankowy kształtu wrzecio“ nowa tego, zawierający dużą ilość soli wapniowych. Zmiany wsteczne występują również w macicy. Mięśniówka jej zanika stopniowo, tak że narząd ten bardzo się zmniejsza, kurczy i cieńczeje. Nabłonek wyścielający światło macicy traci migawki. Tkanka łączna zajmuje miejsce gruczołów, które zanikają lub ulegają przemianie na torbielki zastoinowe wskutek zamykania się ich ujść. Czytaj Dalej »

Normalne, nienormalne – kontynuacja

Można więc jedynie twierdzić, iż, jak dotąd, przeważa zdanie ekspertów z Europy kontynentalnej, że homoseksualizm jest odchyleniem od normy i musi być włączony do syndromu niepożądanych zjawisk wychowawczych, choć i oni dzisiaj żądają tego nie ze względu na moralną deprecjację samego zjawiska, tylko z uwagi na komplikacje życiowe homoseksualistów, którzy, nieraz tego pragnąc, nie mogą zakładać trwałych, harmonijnych rodzin, niekiedy nie mogą posiadać gorąco upragnionych dzieci i z reguły muszą pędzić życie w warunkach nerwicującej ich konspiracji przed szeroką opinią publiczną, nastawioną do homoseksualistów w większości krajów negatywnie (zwraca się przy tym uwagę, że dotąd jeszcze w niektórych krajach homoseksualizm jest karalny sądownie).

Czytaj Dalej »

NIEPOŻĄDANE DZIAŁANIE PRZY LECZENIU HORMONAMI TARCZYCY

Leczenie preparatami tarczycy w 1891 r. rozpoczął Murray, Jest to więc jedna z najstarszych metod leczenia hormonami. Obecnie lekiem z wyboru jest sól sodowa L-tyroksyny. Jej okres półtrwania w osoczu wynosi ok. 7 dni. Pełnego skutku leczniczego można się spodziewać w ciągu 3-.5 dni od chwili rozpoczęcia leczenia, a zniknięcie działania tego preparatu następuje 8-10 dni po jego odstawieniu. Preparat ten działa więc wolniej niż trijodotyronina, której okres półtrwania w osoczu wynosi 1 dobę, a początek działania pojawia się już po kilku godzinach.

Czytaj Dalej »

Niepożądane działanie naparstnicy

W praktyce klinicznej należy rozważyć możliwość działań niepożądanych naparstnicy wówczas, gdy w czasie jej stosowania pojawiają się niewyjaśnione objawy. Najwcześniej i u większości chorych występuje dość charakterystyczna triada: utrata łaknienia, mdłości, wymioty. Są one wynikiem działania leku na chemoreceptory rdzenia przedłużonego i dlatego występują niezależnie od drogi podawania glikozydów naparstnicy. Biegunki oraz zaparcia pojawiają się rzadziej.

Czytaj Dalej »

Małżeństwo jako jedyny teren seksu moralnie akceptowanego

Stosunki przedmałżeńskie potępiane, zwalczane głównie ze względów racjonalnych i pseudorac jonalnych, rzadko z powodów moralnych akceptowane, ale obwarowane spełnieniem pewnych warunków (dojrzałość, miłość, odpowiedzialność) akceptowane, jeśli niezbyt wczesne, bez wysuwania wielu warunków

Czytaj Dalej »

Lejkowata klatka piersiowa

Lejkowata klatka piersiowa pectus excavatum vel infundihiliforme) jest zniekształceniem, które powstaje przez ciąg skróconego przyczepu przepony za dolną część mostka. Wciągnięcie bywa tak głębokie, że wyrostek mieczykowaty dotyka trzonów kręgowych, co powoduje ucisk i przemieszczenie narządów klatki piersiowej i utrudnia ich funkcję. Dzieci z lejkowatą klatką piersiową cierpią na częste nieżyty dróg oddechowych i zaburzenia w krążeniu. Operacyjne odcięcie skróconego przyczepu przepony przywraca normalne ułożenie mostka.

Czytaj Dalej »

Leczenie wszelkich zniekształceń stóp

Leczenie wszelkich zniekształceń stóp, a więc i stopy końsko- szpotawej, należy zacząć w pierwszym dniu życia dziecka. Polega ono na biernych ćwiczeniach, doprowadzających do możliwie największej hiperkorekcji ustawienia. Ćwiczenia trzeba wykonywać kilka razy dziennie, wytrwale przez okres wielu tygodni. Osiągniętą poprawę ustawienia utrwalamy na czas między ćwiczeniami przez założenie odpowiednich szyn metalowych. Jeśli leczenia wczesnego nie stosuje się, zwykle bardzo szybko dołączają się zniekształcenia kostne stopy. Przypadki poddane’ opóźnionemu leczeniu oraz te, w których już w chwili urodzenia istniały zmiany w kośćcu, wymagają zwykle później leczenia przez założenie gipsu i operację.

Czytaj Dalej »