Archive for Wrzesień, 2017

Proces socjalizacji – dalszy opis

Sprawą charakterystyczną dla funkcjonowania seksualnego jest konieczność podporządkowania się stosunkowo dużej liczbie zakazów, jakimi społeczeństwo „obwarowało” tę dziedzinę życia. Inaczej mówiąc, zawsze wtedy, kiedy chcielibyśmy odpowiedzieć na pytanie, jakie zachowanie seksualne jest prawidłowe w aspekcie społecznym, łatwiej jest nam wymienić zakazy, niż podać charakterystykę pozytywną. Wydaje się, że zaspokojenie jakiejkolwiek innej potrzeby nie jest tak mocno „obwarowane” wymaganiami społecznymi, pozostawiającymi jedynie niewielki margines dla swobodnego działania. Prócz stosunkowo dużej grupy zakazów są także, w niewielkiej ilości, nakazy dotyczące zachowania seksualnego. Przykładem może być nakaz współżycia seksualnego małżonków, którego niespełnienie może stanowić o orzeczeniu rozwodu lub unieważnieniu małżeństwa przez prawo kościelne (w przypadku nieskonsumowania małżeństwa). Warto jednakże w tym miejscu podkreślić, że ograniczenia w zaspokajaniu potrzeby seksualnej istniały we wszystkich okresach historycznych i we wszystkich kulturach, wskutek tego człowiek nigdy nie miał możliwości w pełni swobodnego funkcjonowania seksualnego. Pozorna swoboda seksualna w niektórych kulturach prymitywnych związana była z wprowadzeniem odmiennych, niezrozumiałych dla współczesnego Europejczyka zasad postępowania, uzasadnionych tamtejszą rzeczywistością (najczęściej względami ekonomicznymi – por. K. Pomian, 1970).

Czytaj Dalej »

Powstawanie kosmówczaków

W większości przypadków kosrr.ówczak rozwija się najpierw w macicy, czasami jednak pierwotnym umiejscowieniem guza bywa pochwa i srom, rzadziej jajowód lub jajnik. Być może, że w tych przypadkach, w których pierwotny guz rozwinął się w jajowodzie lub jajniku, w narządach tych była uprzednio ciąża pozamaciczna. Usadowienie się pierwotnego kosmówczaka w sromie lub w pochwie można by sobie tłumaczyć wszczepieniem utkania łożyskowego podczas jakiegoś zabiegu w ciąży, np. wyłyżeczkowania. Należy jednak pamiętać, że kosmówczaki mogą powstawać – wprawdzie wyjątkowo – bez uprzedniej ciąży jako guzy pochodzenia teratoidal- nego. W ten sposób można by wyjaśnić pojawienie się pierwotnych nabłoniaków nie tylko w rzadko przez nie zajmowanych narządach ustroju kobiecego, lecz również u mężczyzn (jądra). Nie jest też wyłączone, że tego rodzaju guzy robiące wrażenie pierwotnych są właściwie przerzutami utworzonymi przez pierwotne ognisko w śluzówce macicy, które później znikło bez śladu. Czytaj Dalej »

Etologia obniżenia i wypadnięcia części rodnych kobiety

Brzegi tych owrzodzeń są grube i twarde, często pokryte pokładami zmacero- wanego nabłonka i łatwo krwawią przy dotknięciu. Część pochwowa jest gruba, obrzękła i czasem bardzo twarda wskutek przerostu tkanki łącznej. Zmiany przerostowe w części nadpochwowej macicy, umożliwiające wydłużenie się tego narządu w niektórych przypadkach niezupełnego jego wypadania, są nieprawidłowością, która z reguły występuje, wskutek obsunięcia się szyjki macicy ku dołowi przy niewielkim obniżeniu się samego trzonu. Mogą or. e jednak wyjątkowo istnieć już przed wypadnięciem macicy jako wada wrodzona, a uwydatniać się dopiero w wyniku tego przemieszczenia. Jest rzeczą znamienną, że w przypadkach wrodzonego wydłużenia szyjki przerostowi ulega tylko łączno- tkankowe i mięśniowe utkanie macicy, podczas gdy gruczoły błony śluzowej i nabłonek płaski części pochwowej nie wykazuje ani śladów hipertrofii, ani też hiper- plazji.

Uchyłek pochwowy prostnicy (prostocele) jest najrzadszą ze wszystkich postaci wypadnięcia. Czytaj Dalej »

Zmiany zwyrodnieniowo-zapaSne ( osteoarthritis)

Zapalenie kości i stawów może imitować bóle krzyża i nerwoból kulszowy bardzo rzadko, a i wówczas jest łatwe do różnicowania. Patomechanizm sprawy jest prosty, ponieważ zmiany te głównie dotyczą stawów międzywyrostkowych, przeto dają ból, ograniczenie ruchomości kręgosłupa w odcinku lędźwiowym oraz napięcie mięśni okołokręgosłupowych, a to może przypominać typowe bóle krzyża. Co się tyczy objawów korzeniowych, to korzenie mogą być drażnione przy przechodzeniu przez otwory międzykręgowe z powodu obrzęku torebek i więzadeł okołostawowych. Ponieważ otwory międzykręgowe są węższe, a korzenie grubsze w odcinku lędźwiowym, w porównaniu z odcinkiem wyższym, przeto wszystko wskazuje na to, że korzenie lędźwiowe mogą być podrażnione, jakkolwiek wielu autorów tę hipotezę neguje, przypisując bóle promieniowaniu bólów narządowych (Armstrong).

Czytaj Dalej »