ALKALOIDY OTRZYMYWANE Z KORZENI ROŚLINY RAUWOLFIA SERPENTINA

Obecnie leki tej grupy (Serpasil, Raupasil) są niezwykle rzadko używane w leczeniu zaburzeń psychicznych. Wiadomo, że stosowanie ich jest bardziej niebezpieczne niż użycie innych neuroleptyków o podobnej skuteczności działania. Niebezpieczeństwa w postaci wyraźnego działania hamującego i depresyjnotwórczego, wyraźnych objawów pozapiramido- wych, szkodliwego wpływu na przewód pokarmowy (zaostrzanie objawów choroby wrzodowej), niekorzystnego wpływu na krążenie krwi (spadki ciśnienia, znaczne zwolnienie czynności serca, zapaści), wpływu nasilającego stan spastyczny oskrzeli, zwiększają się wielokrotnie przy równoczesnym użyciu innych leków [15, 62, 64], Alkaloidy rauwolfii łatwo wchodzą w interakcje. Należy dodać, że stosowanie rezerpiny może mieć działanie rakotwórcze [48],

Leki te oraz wiele innych preparatów o słabszym działaniu neuroleptycz- nym stosuje się w Polsce w ograniczonym zakresie. Powikłania i objawy niepożądane spotykane przy ich stosowaniu są zbliżone do tych, jakie notuje się przy użyciu pochodnych fenotiazyny na ogół o mniejszym nasileniu. Należy jednak wspomnieć, że przy stosowaniu klozapiny (Leponex) niebezpieczeństwo pojawienia się agranulocytozy jest nieco większe niż przy używaniu innych leków neuroleptycznych. Poza tym wiadomo, że lek ten, jako. jeden z niewielu neuroleptyków, praktycznie nie powoduje zaburzeń pozapiramidowych. Natomiast częściej występują objawy ze strony układu autonomicznego oraz przejściowa hipertermia [34, 60].

Inny, coraz powszechniej stosowany w Polsce neuroleptyk – sulpiryd (Eglonyl), uważany za jeden z najbezpieczniejszych neuroleptyków, rzadko może powodować pojawienie się ostrych zespołów dyskinetycznych [82]. ,

Dodaj Komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
Powstanie odleżyny w pochwie

Powstanie odleżyny w pochwie może być również następstwem uszkodzenia aterialu, z którego krążek został zrobiony. Krążki o powierzchni gładkiej mogą...

Zamknij