Androgeny a zróżnicowanie płciowe – rozwinięcie

W porównaniu z normalnymi szczurami, zwierzęta którym podawano w okresie płodowym antyandrogeny, wykazywały mniejszą potencję, a ich kopulacja nie była kompletna – brak było pokopulacyjnego zainteresowania narządami płciowymi partnerki. Poza tym szczury te wykazywały odchylenia od normalnego zachowania kopulacyjnego pokrywając samicę z boku lub w innej nieprawidłowej pozycji.

W celu zneutralizowania działania endogennych androgenów, Halin i współpracownicy (1973) podawali męskim szczurom antyandrogen (octan cyproteronu) w drugiej połowie życia płodowego oraz w pierwszych trzech tygodniach życia osobniczego. Następnie, w okresie dojrzałości podawali tym szczurom żeńskie hormony płciowe w celu wywołania laktacji. Stwierdzili, że szczury męskie były zdolne do opieki nad noworodkami, przenoszenia ich oraz sprowadzania do legowiska, jak również do laktacji. Jednakże utrzymanie noworodków przy życiu dłużej niż tydzień było niemożliwe, ponieważ laktacja u szczurów męskich była niewystarczająca. Badania te wskazują, że powstanie instynktu macierzyńskiego jest związane z brakiem androgenów w okresie noworodkowym, ponieważ podawanie estrogenów dorosłym szczurom męskim nie powoduje u nich wystąpienia instynktu macierzyńskiego.

Dalsze badania wykazały, że wpływ androgenów nie ogranicza się jedynie do regulacji zachowania seksualnego, lecz obejmuje inne rodzaje aktywności, nie związane bezpośrednio z życiem płciowym, takie jak zużycie tlenu lub zachowanie w nieznanym otoczeniu. Badania te wykazały również, że męskie zachowanie, charakterystyczne dla osobników męskich, jest stymulowane przez podawanie androgenów dojrzałym zwierzętom płci męskiej, natomiast zachowanie żeńskie osobnika genetycznie żeńskiego nie jest stymulowane ani przez podawanie androgenów, ani przez podawanie estrogenów.

Dodaj Komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
PLEMNIK CZĘŚĆ 2

Długość życia plemników zależy od temperatury otoczenia oraz odczynu środowiska. Poza organizmem plemnik żyje do 18 godzin w temperaturze 37°C,...

Zamknij