Badania Marii Trawińskiej

Słabością dotychczasowych programów i projektów wychowania było to również, iż wychodziły one z doświadczeń opartych na obserwacjach i badaniach robionych niemal wyłącznie wśród młodzieży miejskiej, głównie uczącej się i studiującej. Pierwsze próby przybliżenia się do prawdy o seksualnym życiu młodzieży robotniczej i zwłaszcza chłopskiej podjęli Sikorski, Liber, Wójcik (1967), Bejnarowicz (1969) oraz Trawińska (1971). Wyniki jej badań jeszcze nie zostały opublikowane, ale istniejący w maszynopisie raport wstępny wskazuje wielką doniosłość tego typu badań.

Badania Marii Trawińskiej wykazały, że 36,1% młodzieży chłopskiej nie ma absolutnie wiedzy racjonalnej w zakresie seksu i tylko 16,1% dysponuje pewną wiedzą o tych sprawach, której stopień racjonalności można uznać za „dostateczny”. A jednocześnie te same badania wykazały, iż zaledwie 8,2% zbadanych nie posiadało żadnych kontaktów ze sprawami seksualnymi w dzieciństwie i młodości. Oznacza to, iż przytłaczająca większość młodych mieszkańców wsi przeżywa sprawy seksualne nie będąc wyposażona w żadną lub prawie żadną racjonalną wiedzę o tej dziedzinie życia. A przecież Trawińska wykazała jednocześnie, iż już na etapie „pierwszej miłości” /» respondentów ze wsi podejmowała pełne współżycie płciowe. Co gorsza, wyszła tutaj na jaw sprawa dużych „niedoborów uczuciowych” wśród młodzieży wiejskiej, jako że tylko co dziesiąty zbadany wykazywał dostateczny stopień zaangażowania emocjonalnego wobec aktualnych i potencjalnych partnerek seksualnych, podczas gdy dla większości była to sprawa uczuciowo obojętna (39,6% i 48,8%). Okres inicjacji seksualnej przypada na wsi, w świetle tych badań, głównie na wiek 17 -18 lat, a z reguły nie przekracza 21 roku życia, przy czym w 20% odbywa się ona już w wieku szkoły podstawowej (w środowisku robotniczym stwierdzono w badaniach wiek jeszcze niższy). Łącznie wśród J. Maciaszkowi O977).

młodych osób zbadanych przez Trawińską tylko 21% nie miało jeszcze doświadczeń seksualnych. Potwierdza to wcześniej wskazaną regularność, że wyższy poziom wykształcenia wiąże się z późniejszą inicjacją seksualną (według badań Kozakiewicza, 1969 – wśród studentów Politechniki Warszawskiej 31% nie miało doświadczeń stosunku płciowego, zaś wiek przełomowy, po którym szybko wzrastał odsetek inicjujących seksualnie, wynosił 18 lat).

Już choćby ten pobieżny przegląd wyników badań M. Trawińskiej wskazuje na potrzebę badań młodzieży wiejskiej, która stanowi połowę całej młodzieży, a stan faktyczny jej wiedzy, doświadczeń, jej postawy muszą rzutować na program wychowania seksualnego w szkołach. Jest to jednak najszerszą skalę zadanie przyszłości, a badania Trawińskiej pełnią tutaj funkcje pionierskie.

Dodaj Komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
Pochwa a faza orgazmu

W fazie podniecenia dochodzi też do wydłużenia się i rozszerzenia wewnętrznych 2/3 części pochwy. U nieródek wymiar podłużny zwiększa się...

Zamknij