BADANIA NAD MECHANIZMEM ODPORNOŚCI GRONKOWCÓW

Badania nad mechanizmem oporności gronkowców na penicylinę G wyjaśniły, że polega ona na powstawaniu swoistego enzymu – penicylina- zy – unieczynniającego penicylinę.

W 1960 r. wprowadzono do lecznictwa nową, półsyntetyczną penicylinę 2,6-dimetoksybenzylową, czyli metycylinę, oporną na działanie pe- nicylinazy. Ale już w rok później doniesiono o wyosobnieniu szczepów

S. aureirs opornych na ten antybiotyk. W 1969 r. w 8 szpitalach londyńskich 5% wyizolowanych szczepów, a w lalach 1967-1970 40% szczepów gronkowców otrzymanych ze szpitali w Danii było już opornych na metycylinę. Inni autorzy podali, że w niektórych szpitalach szwajcarskich w 1972 r. ponad 50% zakażeń gronkowcowych wywołanych było przez gronkowce oporne na metycylinę. W USA do 1970 r. izolowano tylko pojedyncze, nie więcej niż 1%, szczepy oporne na metycylinę.

Poczynając jednak od 1975 r. procent szczepów opornych, wzrastał bardzo szybko, przy czym oprócz oporności szczepów na metycylinę stwierdzano oporność na antybiotyki aminoglikozydowe, jak gentamycy- na i tobramycyna, a także na penicylinę [5],

Mechanizm oporności gronkowców na metycylinę nie zostać dotychczas całkowicie wyjaśniony, wiadomo jednak, że nie jest ona zależna od działania (ił-laktamazy.

W 1977 r. Sabath i wsp. stwierdzili inny, niż dotychczas znane, rodzaj oporności S. aureus określony jako tolerancja. Wzrost tych szczepów hamowany jest przez penicyliny, w tym również penicyliny przeciw- .gronkowcowe, w bardzo małym stopniu i dopiero bardzo duże stężenie antybiotyku działa bakteriobójczo. Sabath podaje, że 44% badanych szczepów wykazywało taką tolerancję i, że zjawisko to może okazać się klinicznie ważnym typem oporności na antybiotyki.

Dodaj Komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
4 KONCEPCJE MECHANIZMÓW PSYCHICZNYCH

Z grubsza biorąc można wyróżnić 4 koncepcje mechanizmów psychicznych, które warunkują zachowania seksualne lub mogą współdziałać w powstaniu zaburzenia seksualnego,...

Zamknij