BADANIE PRZEDMIOTOWE W GINEKOLOGII

Ze względu na umiejscowienie narządów rodnych kobiety badanie jej obu- ręczne przez pochwę lub przez odbytnicę jest koniecznym uzupełnieniem badania przez powłoki brzuszne.

Badanie dwuręczne przez pochwę powinno być przeprowadzone z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, aby nie narazić kobiety na zakażenie drobnoustrojami chorobotwórczymi, wprowadzonymi na palcach do ujścia zewnętrznego kanału szyjki macicznej, skąd w sprzyjających warunkach przeniknąć by mogły do górnych dróg rodnych. Z tych względów wskazane jest używanie rękawiczek gumowych lub dokładne wymycie rąk przed badaniem. Jeżeli na palcach badającego znajduje się jakieś drobne skaleczenie, należy pokryć je warstewką wazeliny. Badanie przez pochwę rodzących położnic i roniących wymaga dłuższego mycia rąk, tak jak przed każdym zabiegiem chirurgicznym.

Do badania wewnętrznego używamy zazwyczaj odpowiednio zbudowanych krzeseł ginekologicznych (ryc. 50), które umożliwiają ułożenie chorej we właściwej pozycji, a przez rozchylenie jej nóg stwarzają łatwy dostęp do części rodnych. Używanie do badania kanapek z podwyższeniem na głowę nie zawsze odpowiada celowi, jest mniej wygodne, a w każdym razie utrudnia wykonywanie jakichkolwiek rękoczynów w pochwie w celach rozpoznawczych (pobieranie wydzieliny z pochwy, wziernikowanie) i leczniczych..

Chora powinna spoczywać na plecach, gdyż ta pozycja jest nie tylko najwygodniejsza dla lekarza, ale i najbardziej naturalna, W pewnych przypadkach, kiedy chodzi przede wszystkim o zbadanie części miednicy znajdujących się z boku i ku tyłowi od macicy, lepiej jednak ułożyć kobietę na boku prawym lub lewym (raczej lewym, gdyż badania dokonuje się zazwyczaj ręką prawą), z kolanami zgiętymi i przykurczonymi podudziami. Niekiedy dokonujemy badania wewnętrznego w ułożeniu kobiety pier- siowo-kolanowym, a więp w pozycji, w której pacjentka klęczy z rozchylonymi udami, z klatką piersiową opartą o łóżko.

Dodaj Komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
LECZENIE BROMOKRYPTYNĄ

Szczegółowe zapoznanie się z metabolizmem testosteronu i znaczeniem prolaktyny we wzroście nowotworów gruczołu krokowego umożliwiło wprowadzenie bromokryptyny do leczenia chorych...

Zamknij