Bezbolesne prowadzenie porodu

W warunkach fizjologicznych skurcze macicy występujące w czasie porodu są mniej lub więcej boleśnie odczuwane przez rodzącą. Stąd nazwa bóle porodowe. Z praktyki wiemy, że im są one silniejsze, a tym samym boleśniejsze, tym poród przebiega szybciej. W wyjątkowych przypadkach po- Ryc. 110. Łożysko i pęknięty (na ród może przebiegać bezboleśnie na- dole zdjęcia) worek płodowy, zwi- wet u kobiet zdrowych. Znamy również sające na pępowinie. (Fot). przypadki poprzecznego uszkodzenia rdzenia, guzów uciskających go i wiądu rdzenia, w których poród przebiega zupełnie prawidłowo, skurcze macicy są wydatne, a jednak bezbolesne. Naturalny odruch do okazania pomocy w bolesnej czynności porodowej skłaniał lekarzy do poszukiwania środków uśmierzających bóle. Pomimo licznych doświadczeń i wprowadzenia coraz to innych środków leczniczych, dotychczas osiągnięte wyniki są niedostateczne. Prócz tego sposób przeprowadzenia bezbolesnego porodu jest niejednokrotnie technicznie skomplikowany i wymaga ścisłej obserwacji lekarskiej, aby w przypadkach, zagrażają-

•cych życiu matki lub płodu, natychmiast udzielić właściwej pomocy. Jak z tego wynika, porody bezbolesne można prowadzić w warunkach zakładowych, pozostawiając dla praktyki domowej sposoby najbardziej wypróbowane.

Dodaj Komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
Rola pochwy w mechanizmie zapłodnienia – kontynuacja

Wytrysk nasienia może następować w różnej fazie cyklu reakcji seksualnych, wskutek czego pochwa, jako zbiornik nasienia, może swą funkcję spełniać...

Zamknij