BIOSYNTEZA ANDROGENÓW I LEKI NA NIĄ WPŁYWAJĄCE CZĘŚĆ 2

Różne etapy powstawania testosteronu i DHT mogą być zmienione pod wpływem naturalnych hormonów, a przy zastosowaniu preparatów hormonalnych efekty te mogą być także efektami niezamierzonymi.

Lutropina, HCGr ich preparaty pobudzają wytwarzanie testosteronu poprzez aktywacją enzymów odpowiedzialnych za usuwanie łańcucha bocznego cholesterolu i powstawanie pregnenolonu. Pobudzające działanie preparatów HCG jest najsilniejsze w okresie dojrzewania i przy leczeniu hipogonadyzmu hipogonadotropowego. U dojrzałego płciowo mężczyzny efekt HCG jest częściowo eliminowany z powodu hamującego wpływu HCG na aktywność 17u-hydroksylazy.

Progesteron i jego pochodne hamują aktywność dehydrogenazy 3{i-hy- droksysteroidowej [1] oraz 5a-reduktazy [23], Glikokortykosteroidy i antagoniści aldosteronu hamują wytwarzanie testosteronu poprzez hamowanie powstawania 17a-hydroksypregnenolo- nu [25].

Estrogeny mogą hamować syntezę androgenów zarówno bezpośrednio (blok 17,20-desmolazy i 17ct-hydroksylazy), jak i za pośrednictwem hamowania wydzielania lutropiny [22].

Oprócz zachodzącego za pośrednictwem lutropiny pobudzającego ływu gonadoliberyny na steroidogenezę jądra, udokumentowano bez- redni hamujący wpływ gonadoliberyny na powstawanie testosteronu w dawkach leczniczych. Liczne analogi gonadoliberyny znalazły zastosowanie w leczeniu raka gruczołu krokowego. Hamują one syntezą testosteronu pośrednio poprzez hamowanie lutropiny, jak i bezpośrednio.

Dodaj Komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
Powstanie przetoki moczowodowej

Powstanie przetoki moczowodowej wskutek wytworzenia się owrzodzenia rakowego w sklepieniu pochwy należy do rzadszych powikłań. Nie można też zapominać, że...

Zamknij