Błona śluzowa trzonu macicy

Nie ulega wątpliwości, że mimo różnicy zdań, jaka istnieje w poglądach rozmaitych badaczy na pierwotną budowę tkanki łącznej miedniczej we wczesnych okresach życia dziecka, u kobiety dojrzałej stwierdza się już znamienne dostosowanie tego utkania do rozmaitych czynności fizjologicznych i podział jego na części bardziej zbite i bardziej wiotkie. Zróżnicowanie się tkanki łącznej miedniczej następuje zrazu pod wpływem coraz znaczniejszego działania tłoczni brzusznej, później jednak wypływa z konieczności utrzymywania w prawidłowym położeniu wodu gruczołów kanału szyjki, sięgających nieraz daleko w głąb podścieliska. Sterczą one w takich przypadkach na zewnątrz jako okrągłe, wypukłe twory, wielkości ziarna grochu.

Błona śluzowa trzonu macicy ulega typowym zmianom okresowym w przebiegu cyklu miesięcznego. Jest zbudowana z tkanki łącznej limfoidalnej i zawiera liczne naczynia krwionośne oraz gęsto obok siebie ułożone pojedyncze gruczoły cewkowe, sięgające aż do warstwy mięśniowej, a nawet przenikające w jej głąb, ponieważ w macicy nie ma błony podślu- zowej. Nabłonek trzonu macicy składa się z warstwy wysokich komórek walcowatych zaopatrzonych w migawki. i – warga przednia części pochwowej macicy 2 – wręby ujścia zewnętrznego szyjki macicznej po przebytych porodach 3 – ujście zewnętrzne kanału szyjki 4 – zwisający z ujścia zewnętrznego czop śluzu 5 – warga tylna części pochwowej G – tylne sklepienie pochwy (lutjuear posterius) , 7 – tylna ściana pochwy

Dodaj Komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
Próby Aschheima i Friedmana

Wątpliwości rozstrzyga badanie mikroskopowe, jeśli w wyskrobanych z macicy strzępkach stwierdza się masy zespólni i komórki Langhansa, nie ma natomiast...

Zamknij