CELE RÓŻNICOWO-ROZPOZNAWCZYCH

Chloropromazyna i promazyna przedostają się przez łożysko do krwi płodu. W doświadczeniach na myszach wykazano możliwość uszkodzeń wątroby płodów po podawaniu tych leków myszom ciężarnym.

U wszystkich chorych zachodzi potrzeba rozpoznania różnicowego z wczesną zastoinową fazą wirusowego zapalenia wątroby i cholestazą wynikającą z innych przyczyn.

W celach różnicowo-rozpoznawczych najbardziej pomocne jest umiejętne i dokładne badanie histopatologiczne wycinków biopsyjnych wątroby z zastosowaniem także mikroskopu elektronowego, następnie wykonanie niektórych testów wątrobowych, laparoskopii i testów immunologicznych. Zapadnięty, mały pęcherzyk wskazuje na wewnątrzwątrobowy zastój żółci powiększenie pęcherzyka żółciowego wskazuje na przeszkodę położoną dystalnie. Proponowano także, aby ustępowanie żółtaczki po leczeniu steroidami uznać za wskazówkę, że zależy ona od polekowych przyczyn wewnątrzwątrobowych lub od wirusowego zapalenia wątroby.

W leczeniu najważniejsze jest odstawienie leku powodującego odczyn ze strony wątroby. Wpływ choleretyczny steroidów jest często bardzo duży, lecz przejściowy. Nawroty są bardzo częste, tak że w sumie leczenie steroidami nie wpływa istotnie na przebieg choroby. Wskazaniem do stosowania steroidów może być zagrożenie w postaci niewydolności wątroby.

W profilaktyce istotne jest unikanie podawania pochodnych fenotiazy- ny chorym z uszkodzeniem wątroby, z wywiadami wskazującymi na przebycie żółtaczki lub tylko świądu skóry po uprzednim podawaniu tych leków kobietom w ciąży. Podczas leczenia pochodnymi fenotiazyny konieczna jest obserwacja takich wskaźników czynności wątroby, jak fosfataza zasadowa, aminotransferazy i zatrzymanie bromosulfoftaleiny. Podawanie ponowne chloropromazyny osobom które przebyły żółtaczkę pochloro- promazynową, nie zawsze daje nawrót choroby. Przyczyna tego jest niejasna.

Sądzi się, że jednym z mechanizmów działania pochodnych fenotiazyny jest upośledzenie procesu hydratacji żółci. Z tego względu hepatocyty wydzielają gęstą, lepką żółć. Powoduje to powstawanie złogów wewnątrz kanalików żółciowych. Nawodnienie osób leczonych pochodnymi fenotiazyny zmniejsza zachorowalność na żółtaczkę.

Dodaj Komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
Radiogram

Wrodzona stopa płask o-k o ś 1 a w a ( pes valgoplanus con- genitus, ryc. 111). Wada ta zdarza...

Zamknij