Cysticerkoza

Chorobotwórczość. I. Te n i o z a (taeniosis) charakteryzuje się bólami brzucha (zwłaszcza tzw. głodowymi), nudnościami, sporadycznymi wymiotami, biegunką i/ lub zaparciami, bólami i zawrotami głowy. Podczas dłużej trwającego zarażenia stwierdza się zaburzenia rozwoju fizycznego (zwłaszcza u dzieci), z obniżeniem masy ciała, łączące się z brakiem łaknienia, niedokrwistością i ogólnym osłabieniem. Skłębione strobile mogą spowodować niedrożność jelit, wymagającą interwencji chirurgicznej.

II. Cysticerkoza (cysticercosis) – wągrzyca wywoływana przez wągry (cy- sticercus cellulosae) tasiemca uzbrojonego w zależności od umiejscowienia i ich liczby (od jednego do kilkuset) powoduje różne objawy kliniczne. Najgroźniejsza i najczęściej rozpoznawana jest wągrzyca ośrodkowego układu nerwowego, która obejmuje korę mózgową, komory i podstawę mózgu, a często także rdzeń kręgowy w części przypadków – także gałki oczne (zmiany uciskowe oraz zapalne powiek i spojówek). Okres wylęgania objawowej wągrzycy waha się od 6 mies. do kilkudziesięciu (30) lat. Często choroba rozpoczyna się gwałtownie, potem występują okresy remisji i zaostrzeń z drgawkami (sporadyczne, epileptyczne), wzmożonym ciśnieniem śródczaszkowym (bóle głowy z nudnościami i zaburzeniami widzenia, halucynacje, zaburzenia zachowania, itd.) oraz wodogłowiem, najczęściej nasilającym się w miarę upływu czasu wiąże się to przede wszystkim z mechanicznym uciskiem wągrów na otaczające struktury mózgowia. Choroba może przebiegać jako zapalenie opon i mózgu z różnymi objawami ogniskowymi (ataksja, dyzartria itp). Niektórzy sugerują, aby w każdym przypadku napadów padaczki u pacjenta bez wywiadu rodzinnego w tym kierunku brać pod uwagę wągrzycę.

Dodaj Komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
Uszkodzenia dolnych nasad kości goleni

Uszkodzenia dolnych nasad kości goleni i stawu skokowo-goleniowego. Uszkodzenia te dzielimy na: 1) złamania z przywiedzenia, 2) z odwiedzenia, 3)...

Zamknij