CZYNNIKI POBUDZAJĄCE WYDZIELANIE RENINY

Czynniki pobudzające lub hamujące wydzielanie reniny zestawiono w tab. 14. Jak widać czynniki wywołujące hipowolemię, spadek ciśnienia tętniczego, pobudzenie układu adrenergicznego lub zubożenie organizmu w jony Na+ zwiększają wydzielanie reniny.

Hipowolemia wywołana stosowaniem leków moczopędnych, przeczyszczających, blokujących aldosteron (spironolakton) lub hamujących biosyntezę tego hormonu (aminoglutetimid, trilostan, heparyna i hepary- noidy), wywołując spadek ciśnienia perfuzyjnego nerek, pobudza wydzielanie reniny mechanizmem baroreceptorowym. Z kolei zwiększone wydzielanie reniny aktywując pozostałe ogniwa układu renina-angiotensy- na-aldosteron przywraca normowolemię i normotonię. Przy długotrwałym stosowaniu leków moczopędnych ich aktywujący wpływ na wydzielenie reniny zanika.

Spadek ciśnienia tętniczego krwi, uwarunkowany podawaniem alkaloidów rauwolfii, pochodnych dihydralazyny lub leków rozszerzających naczynia krwionośne (diazoksyd, nitroprusydek sodowy), pobudza wydzielanie reniny przez aparat przykiębkowy, wywołując zmniejszenie ciśnienia perfuzyjnego nerek.

Jak to przedstawiono w części fizjologicznej niniejszego rozdziału, pobudzenie układu adrenergicznego zwiększa wydzielanie reniny. Podawanie leków sympatykomimetycznych wywołuje więc zwiększenie renine- mii i aktywację pozostałych ogniw tego układu.

Zubożenie organizmu w jony Na+ zwiększa wydzielanie reniny, wywołując hipowołemię. Również hipokaliemia ma pobudzający wpływ na wydzielanie reniny (zubożenie komórek przykłębkowych w jony K+ ma bezpośredni wpływ pobudzający na wydzielanie reniny).

Dodaj Komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
SOMATOSTATYNA – OPIS

Fizjologiczna rola somatostatyny u ludzi i innych ssaków sprowadza się do hamowania czynności wydzielniczej komórek somatotropowych przysadki, hamowania wydzielania niektórych...

Zamknij