DAWKOWANIE ATENOLOLU

Doustne podanie pojedynczej dawki atenololu w ilości 200 mg redukuje częstoskurcz wysiłkowy, przy czym największe działanie występuje po 3 h i maleje liniowo w ciągu 24 h do 100/«. Również największe stężenie w osoczu pojawia się po 3 h i następnie się zmniejsza, co potwierdza istnienie ścisłej korelacji pomiędzy stężeniem leku w osoczu a redukcją wysiłkowego częstoskurczu [1611. Powtarzanie dawek doustnych 200 mg dziennie, w dawce pojedynczej albo w podzielonych 12-godzinnych dawkach, przez 8 dni utrzymuje redukcję wysiłkowego częstoskurczu w 24% w czasie podawania leku i blokadę (3-adrenergiczną w granicach 30-40%. Lek nie kumuluje się w ustroju, jego eliminacja i stężenie w osoczu jest takie same po pierwszej, jak i po ósmej dawce [161]. Okres jego półtrwa- nia w osoczu ludzkim wynosi 5 – 6 h. Jak dotąd nie zidentyfikowano metabolitów atenololu w formie nie zmienionej [442, 444]. Lek ten nie przechodzi przez barierę krew-mózg, co zapobiega występowaniu niekorzystnych objawów ubocznych ze strony ośrodkowego układu nerwowego.

Dodaj Komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
MIĘŚNIAKI MACICY

Mięśniaki macicy rozwijają się z reguły w okresie dojrzałości płciowej. Wyjątkowo opisywane były przypadki ich wystąpienia przed dwudziestym rokiem życia....

Zamknij