DZIAŁANIE OŚRODKOWE HALOTENU

Halotan Działanie ośrodkowe, pobudzenie nerwu błędnego, rozluźnienie mięśni gładkich oskrzeli, działanie kardiode- presyjne, uwrażliwienie mięśnia sercowego na działanie amin katecholowych, harno- Zaburzenia oddychania, zmniejszenie objętości wyrzutowej serca – hipotonia, rzad- koskurcz i zaburzenia rytmu, możliwość wystąpienia migotania komór, zwiększone krwawienie miąższowe, atonia ma-

– 1 wanie czynności układu przewodzącego serca, hamowanie kurczliwości naczyń krwionośnych, blokowanie zwojów współczul- nych, zmniejszenie obwodowego oporu naczyniowego. Zmniejszenie przepływu trzewnego. Nadwrażliwość hepatocytów na produkty biotransformacji halotanu cicy przy dużych stężeniach. Możliwość wystąpienia tzw. pohalotanowego zapalenia wątroby z żółtaczką, podwyższoną temperaturą ciała, często z bólami mięśniowymi. U personelu sal operacyjnych cechy przewlekłego zapalenia wątroby oraz zaburzenia miesiączkowania

Metoksyfluran Działanie ośrodkowe, wpływ kuraropodobny na płytkę nerwowo-mięśniową, zwiększenie wrażliwości mięśnia sercowego na działanie amin katecholowych, zmniejszenie przepływu trzewnego i ob- kurczenie żyły wrotnej. Działanie nefrotoksyczne przez metabolity, głównie nieorganiczne fluorki Zaburzenia oddychania, hipo- tensja, rzadkoskurcz, rzadko rytm węzłowy i niemiarowość, objaw „wędrowania rozrusznika”. Poliuria, wzrost aktywności ADH, wzrost stężenia kreatyniny i azotu pozabiałko- wego oraz fluoru nieorganicznego w osoczu obecność dużych stężeń kwasu szczawiowego w moczu

Dodaj Komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
KALCYTONINA – BUDOWA CHEMICZNA

Kalcytonina (CT) jest polipeptydem linearnym, składającym się z 32 aminokwasów, o m.cz. 3571,56 u (3600 daltonów). U człowieka hormon ten...

Zamknij