Estradiol

Aczkolwiek dobowy rytm produkcji LH został już określony, to jednak sterydy jajnika, estrogeny i progesteron – w przeciwieństwie do sterydowych hormonów nadnercza – nie przejawiają tego dobowego rytmu. Słaby rytm dobowy mają estrogeny podczas ciąży, kiedy wzrasta udział nadnercza w wydzielaniu ich prekursorów. Poziom androgenów podlega rytmowi dobowemu. Różnica między poziomem ich wydzielania w godzinach porannych i wieczornych wynosi około 30%. Maksymalny poziom wydzielania przypada na godziny poranne, minimalny – na godziny wieczorne.

Dobowa produkcja estrogenów wynosi w cyklu od 50 do 500 ąg. Głównym produktem wydzielania estrogenów przez jajnik jest estradiol, podczas gdy nadnercze wydziela jako estrogen przeważnie estrom Estron etylowy (siarczany) jest przeważającą częścią składową estrogenów, ponieważ na nim jest metabolizowana część estradiolu w obwodzie. Przerwy w wydzielaniu estronu wynoszą 90 minut. Ważnym źródłem estrogenów jest także pozagruczołowa produkcja z androgenów, zwłaszcza z androstendionu. Aromatyzacja następuje w wątrobie, a także w tkance tłuszczowej. Tkanka ta, mimo małej zdolności syntetyzowania estrogenów, odgrywa istotną rolę w tym procesie ze względu na swoją znaczną masę. Służy też jako ważny magazyn estrogenów.

Dodaj Komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
Przedsionek i pochwa

- d) zmiany ciążowe w pozostałych częściach narządu rodnego i ich sąsiedztwiePrzedsionek i pochwa wykazują roizpulchnienie narastające wraz z postępem...

Zamknij