Etiologia (czynniki genetyczne) zgwałceń

Problematyka etiologii zgwałceń jest rozległa’ i skomplikowana, jej omawianie wymagałoby odrębnej pokaźnej rozprawy naukowej. W tym opracowaniu ograniczymy się do kilku ogólnych uwag na temat czynnika genetycznego. Wstępne pytanie, które tu się narzuca, brzmi: czy jest możliwe odnalezienie jakiegoś generalnego czynnika genetycznego, skoro zjawisko zgwałceń jest różnorodne, zróżnicowane zależnie od osobowości sprawców i ofiar, od układu warunków społeczno-kulturowych itp. Inne będą czynniki genetyczne zgwałceń, których dopuszczają się żołnierze w czasie wojny (zwłaszcza na kobietach ludności kraju zwyciężonego) wynikają one z potrzeby rozładowania instynktu zdobywczego, z długookresowej abstynencji seksualnej, ze starych obmierzłych zwyczajów, z przyzwyczajenia do widoku krwi (który, zdaniem niektórych seksuologów, wzmaga pobudliwość płciową) itp. Inne podłoże ma gwałt popełniony przez zboczeńca seksualnego czy też przez osobnika działającego pod ciśnieniem nadmiaru nagromadzonej energii seksualnej, którą „musi” rozładować natychmiast. Zupełnie inny charakter przybierają najczęściej występujące współcześnie w krajach rozwiniętych gwałty zbiorowe uprawiane przez bandy młodych osobników, których do zbrodni skłania nie tyle chęć zaspokojenia popędu seksualnego, ile tendencja destruktywna do dominacji, do narzucenia innym uległości. Ci młodzi ludzie mają na ogół zupełnie łatwe okazje do zaspokojenia popędu w kontaktach z rówieśnicami, bardziej atrakcyjnymi niż gwałcone dziewczęta. Toteż niektórzy badacze współcześni uważają, że tego typu gwałty nie są w swej genezie przestępstwami seksualnymi, ale mają inne uwarunkowania, w każdym razie nie biologiczne, lecz społeczno-kulturowe.

Dodaj Komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
Ujścia maciczne jajowodów

Nie zawsze jednak zakażenie rzeżączkowe zatrzymuje się na pograniczu szyjki i trzonu macicy. Jeśli proces zapalny przeniesie się na wyżej...

Zamknij