Geneza i racjonalizacja zakazu kazirodztwa

Kryminologia zajmuje się na ogół badaniem genezy samych przestępstw, a nie etiologią zakazów czynów karalnych. Inny kierunek poszukiwań naukowych obserwujemy na tle przestępstwa kazirodztwa. Poszukuje się tu nie tła genetycznego kazirodztwa, lecz etiologii zakazu tego typu stosunków seksualnych, i to nie tyle zakazu ustanowionego przez prawo karne, ile przez starodawny obyczaj. Poszukiwaniem pra- źródeł tego zakazu („tabu”) zajmuje się obszerna literatura biologiczna, etnologiczna, psychologiczna, socjologiczna i filozoficzna.

Przyczyny ogromnego zasięgu i dalekosiężnego kierunku, zainteresowań rodowodem zakazu kazirodztwa szukać trzeba, jak się wydaje w tym, że problem ten pojawia się jako odgałęzienie wielkiego dylematu: natura i kultura. Istota kontrowersji sprowadza się do tego, czy „tabu” kazirodztwa jest zdeterminowane przez zjawiska z kręgu natury czy też układem socjokulturowym. Za odniesieniem zakazu kazirodztwa do zjawisk natury przemawia zarówno uniwersalność zakazu, jak i jego pradawne pochodzenie, sięgające do zamierzchłych czasów. Krzysztof Pomian (1970) na kanwie myśli Lóvi-Straussa wywodzi, że skoro jedną z cech odróżniających naturę od kultury jest jej powszechność, to tym samym narzuca się hipoteza, że „tabu” kazirodztwa ma swoje źródło w zjawiskach świata natury.

Dodaj Komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
Naświetlania

Naświetlania winny się odbywać co drugi dzień, a ilość posiedzeń waha się zazwyczaj od 15-20.Wszystkie schorzenia ginekologiczne, w przebiegu których...

Zamknij