Gruczolako-torbielak rakowy

Do gruczolaków względnie gruczolako-torbielaków jajnika należy zaliczyć rzadko spotykany guz, zwany od nazwiska autora, który go opisał, guzem Brennera. Jeszcze w7 r. 1903 Walthard stwierdzi! w wielu jajnikach kobiecych pochodzące z ich życia płodowego wysepki komórek, złożone z elementów komórkowych nabłonkowych płaskich, kubkowych i walcowatych zaopatrzonych w rzęski. Komórki tc mają pewne skłonności do rozrostu, chociaż najczęściej stwierdzano w nich raczej zmiany wsteczne. Z tych gniazd komórkowych Waltharda u kobiet w podeszłym wieku może powstawać opisany przez Brennera lity, twardy guz lub też tor- bielak zawierający lite, twarde części. Jak wykazały nowsze badania, guz ten, barwy szarożóhej, może się rozwijać także u młodych kobiet.

Jest to guz łagodny, który nie wywołuje żadnych zaburzeń czynności płciowych, krwawień i zmian w śluzówce macicy. Należy go odróżniać od ziarniszczaków, które powstają z nie zużytkowanych wżyciu płodowym skupisk komórek warstwy ziarnistej pęcherzyków.

Stosunek ilościowy utkania nabłonkowego i łącznotkankowcgo w guzie Brennera bywa różny. Najczęściej jednak przeważają elementy komórkowe tkanki łącznej, stanowiące jego rusztowanie. Jeśli w obrębie gniazd nabłonkowych dojdzie do powstania torbielowatych przestrzeni, komórki wyścielające je wytwarzają często pseudomucynę.

Dodaj Komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
PROBLEMY PSYCHOFIZJOLOGII SEKSUALNEJ

Wiele czynników składało się na to, że w nauce od dawna unikano badania faktów z zakresu psychofizjologii seksualnej. Dlatego wiedza...

Zamknij