Gruczoły przedsionkowe większe

Gruczoły przedsionkowe większe (Bar- tholina) powstają z wpuklenia się nabłonka zatoki moczowo-płciowej w otaczającą tkankę łączną. Bardziej powierzchowna część wpuklenia tworzy przewód gruczołu, część zaś głębsza, która ulega rozgałęzieniu – sam gruczoł (ryc. 33).

Tworzenie się więzadeł tej okolicy pozostaje w ścisłej łączności z przemianami, jakim ulega w życiu płodowym ciało Wolffa oraz przewód Wolffa i Mullera.

Z boków dogłowowego i odogonowego odcinka ciała pranercza rozwijają się dwa fałdy, tj. wspomniany już wyżej fałd przeponowy pranercza (piica diaphragmatic a mesonepkrica), który przekształca się później w więzadło lejkowo-maciczne, oraz w fałd pachwinowy pranercza (plica inguino- / mesonephrica), którego górna część tworzy właściwe więzadło jajnika (lig. ovarii proprium), a dolna – więzadło obłe (lig. rotundum).

Fałd moczowo-płciowy (plica urogenitalis), który zawiera po każdej stronie przewód pranercza, a na zewnątrz od niego przewód Mullera, bierze udział w tworzeniu się więzadła szerokiego, które powstaje z jego części zewnętrznej (w macicznym odcinku przewodów Mullera), gdzie mieszczą się narządy szczątkowe (nadjajnik, przyjajnik i przewód Gartnera).

Wałek moczowo-płciowy tworzy, jak już wyżej podano, dwa zagięcia, z których pierwsze znajduje się między odcinkiem górnym równoległym do kręgosłupa i środkowym prawie poziomym, odpowiadającym miejscu późniejszego zróżnicowania się trzonu macicy. Od tego zagięcia zdąża

Te pęcherzyki, które nie przekształcą się w typowy pęcherzyk Graafa, czyli i nie przejdą wszystkich faz dojrzewania, ulegają zmianom wstecznym, polegającym albo na typowym zaniku, albo na przeobrażeniu w drobne torbielki. Komórka jajowa, którą zawierają, ulega również zniszczeniu w drodze procesów zwyrodnieniowych, którym towarzyszy wchłonięcie cieczy pęcherzykowej i zluszczenie komórek warstwy ziarnistej.

Dodaj Komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
Mięśniaki i ich rodzaje

Trafiają się przede wszystkim u kobiet w okresie dojrzałości płciowej i to głównie po trzydziestce. Opisywano je jednak także u...

Zamknij