GRUŹLICA OTRZEWNEJ

Gruźlicę otrzewnej spotykamy nierzadko (około 8°/o przypadków) u osób zmarłych na gruźlicę płuc. Występuje ona jednak częściej u kobiet niż u mężczyzn. Schorzenie to jest zawsze wtórne, przy czym przenosi się bardzo rzadko z objętych swoistą sprawą narządów rodnych (jajowodów, jajników). Częste występowanie obok siebie gruźlicy jajowodów i otrzewnej tłumaczyć zatem należy albo w ten sposób, że oba te narządy – niezależnie od siebie – równocześnie lub w rozmaitym czasie ulegają wtórnie procesowi chorobowemu, albo też, że jajowód zostaje zakażony z jamy otrzewnowej, gdzie już przedtem dosdo do gruźliczego schorzenia.

Bądź co bądź jednak spostrzeżenia kliniczne i anatomiczne przemawiają za możliwością przeniesienia się gruźlicy także z przydatków na otrzewną. Znane są bowiem przypadki, w których otrzewna zatoki Douglasa jest zupełnie zdrowa, a tylko – po obu stronach – w miednicy malej, w bezpośrednim sąsiedztwie zlepionego z otrzewną ujścia trąbki, stwierdza się nacieczenia gruźlicze. Wiadomo również, że wskutek mechanicznego podrażnienia chorych na gruźlicę narządów rodnych może przyjść niespodzianie do powstania w jamie brzusznej puchliny (ascites tbc.). Do nagłego nagromadzenia się płynu w obrębie jamy otrzewnowej przychodzi również niekiedy po poronieniu, po miesiączce, a nawet po stosunku płciowym. Niezależnie jednak od możliwości takiego – zresztą bardzo rzadkiego – sposobu zakażenia otrzewnej z jajowodów należy przyjąć, że rozwijające się obok siebie schorzenie gruźlicze otrzewnej i przydatków tłumaczy się przeniesieniem zarazków drogą krwi tak na otrzewną, jak i do części rodnych kobiety z pierwotnego ogniska chorobowego albo też zakażeniem błony śluzowej trąbek z otrzewnej.

Dodaj Komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
HIPOTEZA GARBULIŃSKIEGO

Alternatywny sposób wyjaśnienia omawianego zjawiska polega na założeniu, że w mięśniu sercowym znajdują się receptory «-adrenergiczne,’ które zwiększają jego kurczliwość...

Zamknij