KALCYTONINA – BUDOWA CHEMICZNA

Kalcytonina (CT) jest polipeptydem linearnym, składającym się z 32 aminokwasów, o m.cz. 3571,56 u (3600 daltonów). U człowieka hormon ten występuje w postaci monomeru i dimeru. Kalcytonina jest głównie wytwarzana przez komórki C gruczołu tarczowego, wywodzące się z neu- roektodermalnych komórek grzebienia nerwowego. Występują one nie tylko w gruczole tarczowym, ale także w gruczołach przytarczycznych, grasicy i przewodzie tarczowo-językowym. Immunoreaktywność kalcy- toninopodobną wykazano również w różnych obszarach ośrodkowego układu nerwowego, w przysadce, płucach, przewodzie pokarmowym, wątrobie i wielu innych narządach.

Kalcytonina powstaje z polipeptydu prekursorowego 21 K, zawierającego drugi hormon o działaniu zmniejszającym kalcemię – katakalcynę. W obecności katakalcyny działanie kalcytoniny zwiększa się 5-krotnie. Stężenie molowe katakalcyny w surowicy jest podobne do stężenia kalcytoniny zarówno w stanach fizjologicznych, jak i patologicznych fnp. w raku rdzeniastym gruczołu tarczowego). Nie jest więc wykluczone, że wiele efektów biologicznych przypisywanych kalcytoninie jest wynikiem sumarycznego działania CT i katakalcyny.

Dodaj Komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
GLUKAGON I JEGO ZASTOSOWANIE W HEPATOLOGII

Zastosowanie w radiodiagnostyce. Wpływ glukagonu na przewód pokarmowy przejawia się zmniejszeniem jego kurczliwości oraz także zawartości HC1 w soku żołądkowym....

Zamknij