Klinicznie połogowe zapalenie otrzewnej

Klinicznie połogowe zapalenie otrzewnej daje objawy bardzo wcześnie, gdyż już w drugim lub trzecim dniu połogu nagle występują dreszcze i ciepłota ciała podnosi się do 40° C. Tętno jest bardzo przyspieszone, język suchy, brzuch wzdęty, bolesny na ucisk, głównie w dolnej części. Ogólny stan położnicy jest od początku zły. Ciepłota stale utrzymuje się na wysokim poziomie. Tętno jest coraz częstsze i drobniejsze, wzdęcie brzucha stale wzrasta i zarysowują się pod skórą pętle jelit. Wskutek wzdęcia i dużej bolesności nie można wymacać dna macicy. Wkrótce występują nudności, czkawka i wymioty spożytymi pokarmami i płynami o ciemnym zabarwieniu. Położnica zdradza wielki niepokój i przestrach. Oddech staje się powierzchowny wskutek ochrony przepony brzusznej. Olbrzymia ilość jadów, łatwo wchłanianych przez otrzewną, zatruwa ośrodkowy układ nerwowy, co wyraża się sennością, bezładem myślowym i pobudzeniem ruchowym. Po kilkudniowym trwaniu tego stanu, wskutek zatrucia mięśnia sercowego tętno staje się coraz bardziej miękkie, częstsze, nitkowate, ledwo wyczuwalne. Zejście śmiertelne najczęściej występuje pod koniec pierwszego tygodnia.

Zupełnie podobne objawy zapalenia otrzewnej widujemy po1 pęknię-ciu samoistnym lub też sztucznym przebiciu macicy. Zapalenie otrzew-nej może powstać drogą wstępującą przez jajowody, z których zakażony wysięk wydostaje się bezpośrednio na otrzewną. Na koniec może być zajęta otrzewna przez zakażone żyły macicy lub przymacicza i wówczas do obrazu zakrzepowego zapalenia żył dołącza się wtórnie zapalenie otrzewnej, co- stanowi bardzo złe rokowanie dla chorej.

Dodaj Komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
SPRAWY NAPIĘĆ SEKSUALNYCH

Ujęcie „idylliczne” traktuje sprawy napięć seksualnych marginesowo. Kładzie zasadniczy nacisk na naturę związku między kopulującymi stronami. Rozwija ogólną teorię miłości...

Zamknij