KLIRENS METABOLICZNY

Łożysko wytwarza 200-250 mg/24 h progesteronu i 300 mg/24 h estrogenów. Stężenie hormonu we krwi jest wypadkową jego wytwarzania i katabolizmu. Istnieje następująca zależność matematyczna:

Wytwarzanie hormonu = stężenie we krwi. Klirens metaboliczny (MCR) polega na tym, że w określonej jednostce czasu cała objętość osocza zostaje oczyszczona z danego związku.

To oczyszczanie następuje drogą metabolizmu związku i wydalania z moczem lub drogą jelitową. W metabolizmie zasadniczą rolę odgrywa wątroba. Pod względem wielkości MCR, hormony steroidowe można podzielić na 3 grupy.

– 1) MCR jest równy poziomowi przepływu przez wątrobą 1500 1/24 h (ał- dosteron, DHA) – cała ilość hormonu jest rozkładana przy przejściu przez wątrobą,

– 2) MCR jest mniejszy niż przepływ przez wątrobę (testosteron, kortyzol, estradiol). Te hormony są chronione przed metabolizmem,

– 3) MCR jest znacznie większy niż przepływ przez wątrobę. Świadczy to o tym, że istnieje jeszcze znaczny metabolizm pozawątrobowy (androsten- diol, progesteron).

Dodaj Komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
ZASADY LECZENIA ALERGII INSULINOWEJ

- 1. Samoistne ustąpienie. Jeżeli jest to możliwe, odczekanie 3-4 tygodni przed rozpoczęciem jakiegokolwiek postępowania.

Zamknij