LBA ma wewnętrzną aktywność sympatomimetyczną

Praca Galleiy i wsp. [355] nie potwierdziła tych spostrzeżeń z tym, że do leczenia nadciśnienia u kobiet w ciąży autorzy wybrali oksprenoloi – LBA mający wewnętrzną aktywność sympatomimetyczną. Praca ta dostarcza zachęcających danych, które przemawiają za skutecznością leczenia nadciśnierca u kobiet w ciąży za pomocą LBA z wewnętrzną aktywnością sympatomimetyczną.

Obecnie podejmowane są prace kliniczne nad interakcją LBA z różnymi lekami przeciwnadciśnienicwymi, np. pochodnymi hydrazynoftalazyny lub benzotiodiazyny, w celu znalezienia optymalnych połączeń leków prze- ciwnadciśnieniowych [17, 401, 522, 533].

Niektórzy badacze proponują w wybranych przypadkach stosowanie leczenia skojarzonego, np. fł-adrenolityk, hydralazyna i lek moczopędny [401], propranolol i dihydrazynoftalazyna [522], oksprenoloi i dihydrazy- noftalazyna [17j. Propozycje te wymagają dalszych badań przed wprowadzeniem ich jako metody w powszechnym lecznictwie. Założeniem tych koncepcji leczenia choroby nadciśnieniowej jest wygaszanie tzw. fazy hi- perkinetycznej, charakterystycznej dla hemodynamiki wczesnego okresu choroby, kiedy zwiększonej minutowej pojemności wyrzutowej serca towarzyszy prawidłowy opór obwodowy. LBA mogą zapobiec wytworzeniu się zmian czynnościowych prowadzących do zwiększenia oporu obwodo- wego. Jednocześnie stosowane hydrazynoftalazyny wspomagają działanie leczniczo, utrudniając powstawanie stanów skurczowych tętnic [17, 497, 522], ‚ ’

Dodaj Komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
ZWIĄŻKI Z GRUPY CYKLAMATÓW

Prace sugerujące zwiększoną zachorowalność na raka płuca u ludzi przyjmujących przez dłuższy czas fenobarbital nie uwzględniły wystarczająco czynnika palenia papierosów.

Zamknij