Małżeństwo jako jedyny teren seksu moralnie akceptowanego

Stosunki przedmałżeńskie potępiane, zwalczane głównie ze względów racjonalnych i pseudorac jonalnych, rzadko z powodów moralnych akceptowane, ale obwarowane spełnieniem pewnych warunków (dojrzałość, miłość, odpowiedzialność) akceptowane, jeśli niezbyt wczesne, bez wysuwania wielu warunków

Małżeństwo jedyny teren seksu moralnie akceptowanego, instytucja konieczna przygotowanie do małżeństwa zamiast wychowania seksualnego jedno z miejsc życia seksualnego, instytucja ważna i cenna przygotowanie do małżeństwa celem wychowania seksualnego instytucja właściwie pozaseksualna, niekonieczna (akceptacja innych form oprócz małżeństwa) wychowanie seksualne oderwane od przygotowania do małżeństwa

Prokreacja główny cel życia seksualnego i małżeństwa: obowiązek moralny prokreacji w małżeństwie im więcej ludzi tym lepiej powstrzymywanie się od prokreacji jako dowód egoizmu ludzi ukoronowanie rozwoju psychoseksualnego, szczęścio- dajna funkcja rodzicielstwa, zachęta do prokreacji, ale w granicach rozsądku (optymalizacja, a nie maksymalizacja liczby dzieci) seks oderwany od prokreacji, która jest czymś odrębnym brak zachęty, a nawet powściąganie od prokreacji w imię walki z przeludnieniem świata

Antykoncepcja potępienie moralne (argumentowane naukowo i pseudonaukowo) wszystkich metod z wyjątkiem tzw. metod naturalnych, stosowanych tylko w małżeństwie akceptacja moralna wszystkich środków antykoncepcyjnych przed małżeństwem i w małżeństwie, z zachętą do posiadania pożądanej liczby dzieci nałożenie obowiązku moralnego antykoncepcji skutecznej, bez zachęty do posiadania dzieci

Przerywanie ciąży odrzucenie moralne, jako zabójstwo człowieka lub z powodów zdrowotnych akceptacja jako „zła koniecznego” w warunkach skrajnych zwalczanie przez propagandę antykoncepcji akceptacja jako metody regulacji urodzin z „wyboru” ujemne skutki medyczne usunie postęp techniczny

Dodaj Komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
Lejkowata klatka piersiowa

Lejkowata klatka piersiowa pectus excavatum vel infundihiliforme) jest zniekształceniem, które powstaje przez ciąg skróconego przyczepu przepony za dolną część mostka....

Zamknij