MIĘŚNIAKI MACICY

Mięśniaki macicy rozwijają się z reguły w okresie dojrzałości płciowej. Wyjątkowo opisywane były przypadki ich wystąpienia przed dwudziestym rokiem życia. Po ustaniu cyklów miesięcznych ulegają zanikowi i zmniejszają się bardzo szybko. Stanowią one cierpienie bardzo pospolite, tak żc częstość ich występowania należy określić na 8-10% u wszystkich ginekologicznie chorych.

Przyczyna powstawania ich nie jest dotąd wyjaśniona. Najprawdopodobniej rozwijają się one z osobnych komórek mięśniowych, które nie wykazują wprawdzie odrębnych cech histologicznych, ale odznaczają się z natury wzmożoną energią wzrostu. Komórki te, które można by określić mianem ,,mięśniakotwórczych“, są częścią mięśniówki macicy, a nie pochodzą-jak dawniej sądzono – z utkania mięsnego ścian jej naczyń krwionośnych. Jakkolwiek przyjęcie istnienia tego rodzaju komórek mięśniakotwórczych mogłoby rozwiązać sprawę etiologii mięśniaków pod względem histogenetycznym, to nie wyjaśnia ono właściwej, formalnej przyczyny, która wywołuje czynność ich i staje się bezpośrednim powodem rozwoju mięśniaka. Nie ulega wątpliwości, że przyczyny te są natury różnorodnej, ale że główną rolę odgrywają tu hormony zarówno jajnika, jak – być może – i przedniego piata przysadki mózgowej. Zależność rozwoju i wzrostu mięśniaków od czynności gruczołów płciowych jajników przejawia się w sposób jaskrawy. Jest bowiem faktem, że mięśniaków macicy nie spostrzegano nigdy przed pokwitaniem, że nowotwory te ulegają zanikowi po przekwitaniu, że rosną w czasie ciąży i że maleją w połogu.C

Dodaj Komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
Rak przerzutowy

Do przeszczepienia raka dochodzi szczególnie łatwo w obrębie zatoki Douglasa, gdzie tworzą się później nowe, twarde, szybko rosnące guzy, niekiedy...

Zamknij