NIEPOŻĄDANE DZIAŁANIE LEKÓW STOSOWANYCH W PREMEDYKACJI

Farmakologiczne przygotowanie chorego do znieczulenia ogólnego lub- przewodowego wymaga stosowania leków ułatwiających wystąpienie znieczulenia i zmniejszenie ujemnych skutków tego znieczulenia. Napięcie emocjonalne chorego (uczucie niepokoju i lęku) oraz dolegliwości bólowe osłabia się lekami anksjolitycznymi i neuroleptycznymi, nasennymi oraz przeciwbólowymi.

Leki parasympatykolityczne (atropina, hioscyna) stosuje się w celu zmniejszenia napięcia nerwu błędnego, w celu uniknięcia niepożądanych i niebezpiecznych odruchów (chodzi głównie o możliwość zwolnienia, a nawet zatrzymania czynności serca) oraz w celu zmniejszenia wydzielania gruczołów śluzowych tchawicy i oskrzeli oraz gruczołów ślinowych, i żołądkowych.

Za niekorzystne objawy działania leków parasympatykolitycznych uważa się przyspieszenie czynności serca i zmniejszenie wydzielania potu. Dotyczy to głównie atropiny, która ponadto pobudza przemianę materii, a więc zwiększa zapotrzebowanie na tlen. Właściwości te ograniczają stosowanie leków chołinolitycznych lub nakazują zmniejszenie dawki w pewnych sytuacjach klinicznych. Dotyczy to chorych ze znacznym częstoskurczem, nadczynnością tarczycy, ze zwężeniem zastawki dwudzielnej, a także u chorych z jaskrą (wzrost ciśnienia śródgałkowego) i mężczyzn z przerostem gruczołu krokowego.

U chorych gorączkujących, zwłaszcza u dzieci, atropina może wywołać zespół przegrzania i wyzwolić lub nasilić drgawki sprzyja temu zła klimatyzacja sali operacyjnej, duża wilgotność i wysoka temperatura otoczenia.

Dodaj Komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
MECHANOTERAPIA

- a) Gimnastyka - Niezależnie od korzystnego wpływu ćwiczeń cielesnych na ogólny stan zdrowia kobiety - wpływu nie ulegającego dziś...

Zamknij