Niepożądane działanie naparstnicy

W praktyce klinicznej należy rozważyć możliwość działań niepożądanych naparstnicy wówczas, gdy w czasie jej stosowania pojawiają się niewyjaśnione objawy. Najwcześniej i u większości chorych występuje dość charakterystyczna triada: utrata łaknienia, mdłości, wymioty. Są one wynikiem działania leku na chemoreceptory rdzenia przedłużonego i dlatego występują niezależnie od drogi podawania glikozydów naparstnicy. Biegunki oraz zaparcia pojawiają się rzadziej.

Zaburzenia widzenia (zamglenia, obfoczki, rzadziej kolorowe zielone lub żółte widzenie) pojawiają się w znacznym procencie przypadków zatruć tymi glikozydami. Szczególne znaczenie przypada objawom ogólnym: zmęczeniu, wyczerpaniu, które mylnie można odnieść do podeszłego wieku lub ciężkiego stanu chorego. Niekiedy występują objawy neurologiczne: bóle głowy, zaburzenia orientacji, bezsenność, a nawet ostre

psychozy (digitalis delirium/. Przykładem znaczenia tych objawów było masowe {179 pacjentów) zatrucie digitoksyną w klinikach holenderskich spowodowane błędem w produkcji digitoksyny [25, 26] – 95% chorych wykazywało „ostre zmęczenie”, 82% – zmniejszenie siły mięśniowej, 65% – zaburzenia psychiczne, 7% – ostre psychozy. Ten niezamierzony, tragiczny „eksperyment” udowadnia znaczenie objawów ze strony ośrodkowego układu nerwowego w symptomatologii zatrucia glikozydami naparstnicy.

Objawy alergiczne (pokrzywka, eozynofilia), a także małopłytkowość pojawiają się wyjątkowo. Ginekomastia (jedno- lub obustronna) może wystąpić u chorych pobierających glikozydy naparstnicy ponad 2 lata. Objaw ten jest wywołany estrogenowym działaniem pierścienia cykło- pentanofenantrenowego naparstnicy.

Dodaj Komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
Małżeństwo jako jedyny teren seksu moralnie akceptowanego

Stosunki przedmałżeńskie potępiane, zwalczane głównie ze względów racjonalnych i pseudorac jonalnych, rzadko z powodów moralnych akceptowane, ale obwarowane spełnieniem pewnych...

Zamknij