Objawy niedoboru kwasu foliowego

Niedobór kwasu foliowego i witaminy BIS. Kwas foliowy i witamina BI2 są koenzymami w reakcjach prowadzących do syntezy zasad puryno- wych i pirymidynowych niezbędnych do powstawania DNA. Niedobór obu tych czynników powoduje zahamowanie syntezy kwasów nukleinowych, upośledza mitozy komórkowe w szpiku. Kwas foliowy występuje w pokarmach w postaci związanej z kilkoma cząsteczkami kwasu glutaminowego. Pod wpływem enzymu, koniugazy jelitowej, następuje odszcze- pienie cząsteczek kwasu glutaminowego i powstanie monoglutaminowej formy kwasu foliowego, która dopiero ulega wchłanianiu w dwunastnicy i jelicie cienkim.

Niektóre leki mogą hamować ten enzymatyczny proces odszczepiania kwasu glutaminowego [41], Prowadzi to do upośledzenia wchłaniania i niedoboru kwasu foliowego, a w konsekwencji do megaloblastycznej niedokrwistości, Inne leki – także alkohol – mogą działać hamująco na proces magazynowania kwasu foliowego w wątrobie.

Objawy niedoboru kwasu foliowego stwierdzano u 75% chorych leczonych przewlekle fenytoiną i barbituranami. Przypuszczalnie leki prze- ciwdrgawkowe hamują koniugazę jelitową [40],

Podobnie działają doustne środki antykoncepcyjne. Niedobór kwasu foliowego obserwowano również po stosowaniu fenforminy, triamterenu i trimetoprimu. Zaburzenia wchłaniania kwasu foliowego występowały także po stosowaniu metotreksatu. Upośledzone wchłanianie witaminy B12 obserwowano przy długotrwałym stosowaniu neomycyny, PAS, kolchi- cyny oraz w przebiegu dysbakteriozy jelita cienkiego spowodowanej che- mioterapeutykami i antybiotykami. Przypuszczalnie nadmierny wzrost nieodpowiedniej flory bakteryjnej przyczynia się do rozkładu kompleksu witaminy Bla – „czynnik wewnętrzny”, Jub też współzawodniczy z makroorganizmem w wykorzystaniu zawartej w diecie witaminy Blz 17].

Dodaj Komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
Błona śluzowa trzonu macicy

Nie ulega wątpliwości, że mimo różnicy zdań, jaka istnieje w poglądach rozmaitych badaczy na pierwotną budowę tkanki łącznej miedniczej we...

Zamknij