Okres przedalergiczny

Okres przedalergiczny jest to okres czasu upływający od chwili wtargnięcia prątka gruźlicy do ustroju do czasu ujawnienia się alergii, określanej praktycznie odczynem tuberkulinowym. Okres ten trwa zwykle 6—8 tygodni, ale znane są przypadki trwania krótszego (15 dni), jak i dłuższego (4—12 miesięcy). Zależy to głównie od liczby prątków zakażających. Im jest ich więcej, tym okres ten jest krótszy.

Z drugiej zaś strony uwarunkowane to jest siłami obronnymi ustroju zakażanego. Obniżenie odporności ogólnej w następstwie przebytych dodatkowych zakażeń w czasie kształtowania się alergii również skraca okres przedalergiczny. Zdarza się, że mimo niewątpliwego zakażenia gruźlicą odczyn tuberkulinowy nie występuje wcale. Spostrzegamy to u osobników, u których odporność na gruźlicę jest tak duża, że wyklucza zachorowanie. Wtedy też oczywiście nie możemy określić czasu trwania okresu przedalergicznego.

Dodaj Komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
Podawanie Testosteronum na wzrost

Dobry rezultat daje podawanie Testosteronum propionatum domięśniowo 1—2 razy tygodniowo 1-0—25 mg.b. Gonadotropiny zalecamy w infantylizmie przysadkowym dla pobudzenia czynności...

Zamknij