Ontogeneza zachowania seksualnego

Już u niższych ssaków obserwuje się pojawianie się elementów zachowania seksualnego lub dowodów działania motywacji seksualnej w okresie przedpokwitaniowym. Badając u dorastającego samca szczura instrumentalne odruchy warunkowe, wzmacniane kontaktem z samicą, stwierdzono (Beck, Chmielewska, 1976), że między 4 a 11 tygodniem życia zaczyna on podlegać wzrastającemu wpływowi popędu seksualnego.

Ontogenezę zachowania seksualnego u małp doskonale ilustrują obserwacje wykonywane w warunkach naturalnych. Goodall (1965) obserwowała w kilku przypadkach wyraźne zainteresowanie dwuletnich szympansów kopulacją matek. W jednym przypadku dziecko płci męskiej podpełzło pod brzuch matki w czasie kopulacji i dotykało ręką okolicy, gdzie był wprowadzony penis. Podobne zachowanie było obserwowane również przez Kortlanda (Mason, 1960). Stąd prawdopodobnie świeżo dojrzałe samce nie mają kłopotów z kopulacją, ucząc się kopulacji w czasie obserwacji kopulacji dorosłych osobników. Przy innej okazji Goodall obserwowała próby krycia matki przez dwuletniego syna. Hańby i Brown (1974) zaobserwowali u makaków japońskich, że wejście dziecka na matkę (w celach lokomocyjnych) jest często poprzedzane prezentacją z jej strony. Często u dzieci makaków japońskich występuje typowy chwyt kopulacyjny za kostki, stosowany wobec matki, rodzeństwa lub towarzyszy zabaw. W okresie pierwszych miesięcy życia występują pierwsze próby krycia połączone z ruchami frykcyjnymi na przykład dwumiesięczne samce i samice kryły jednomiesięczne samice. Pierwsze kontakty seksualne młode samce wolą mieć z dorosłymi samicami, ponieważ w czasie kopulacji zachowują się one spokojnie.

Dodaj Komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
KRYTERIA WYZNACZANIA PŁCI

Z przedstawionych powyżej rozważań wynika, że na płeć człowieka składa się szereg cech jego organizmu, znamionujących i warunkujących zdolność do...

Zamknij