Pierwsze próby dożylnego stosowania propranololu

Należy również zwrócić szczególną uwagę na wpływ przeciwarytmicz- ny LBA, który wykorzystywany jest w przypadku świeżych zawałów mięśnia sercowego przebiegających z niemiarowościami [877, 919],

Pierwsze próby dożylnego stosowania propranołolu w okresie świeżego zawału mięśnia sercowego wykazały znaczne zmniejszenie pojemności wyrzutowej serca oraz ujemne działanie chronotropowe po podaniu 5 mg tego leku [86], Łączne podanie propranołolu z siarczanem atropiny w dawce 1,2 mg zapobiega rzadkoskurczowi i zmniejszeniu pojemności wyrzutowej serca. W celu osłabienia wpływu kardiodepresyjnego pierwszą dawkę propranołolu, wynoszącą 0,1 mg/kg masy ciała, wprowadzono dożylnie, a po upływie 1 h propranołol stosowano doustnie w dawce 10 mg co 4 h przez 3 tygodnie [278]. U chorych występowały również objawy bólowe. W ciągu kuracji nie stwierdzono żadnych niekorzystnych objawów niepożądanych działania propranołolu w postaci niedomogi komory lewej, zaburzeń oddychania itp, Letac [600], stosując propranołol dożylnie w ostrym okresie świeżego zawału mięśnia sercowego, zmniejsza dawki do

– 1 -2 mg po to, aby zachowując jego działanie przeciwarytmiczne, tak korzystne w leczeniu, zmniejszyć jednocześnie możliwość występowania działania depresyjnego na mięsień sercowy. Wielu autorów proponuje wybór innych LBA w leczeniu świeżych zawałów mięśnia sercowego. Sugestie dotyczą przede wszystkim tych, które pozbawione są działania kar- diodepresyjnnego, np. timololu lub nadololu.

Dodaj Komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
Pochwica

Na osobną wzmiankę zasługuje napadowy, bolesny skurcz mięśni, leżących w pobliżu wejścia do pochwy, określany niezbyt szczęśliwie mianem pochwicy. Powstaje...

Zamknij