Pobudzenie wzrostu

Na pobudzenie wzrostu stosuje się: a. A n d r o g e n y. Powodują wybitne wzmożenie łaknienia, wzrost anabolizmu białkowego, rozwój drugo- i trzeciorzędowych cech płciowych męskich, wzmagają ogólną wydolność życiową. Leczenie androgenami wymaga szczególnej ostrożności, ponieważ powodują one nie tylko pobudzenie wzrostu, lecz przede wszystkim przyspieszają kościozrost trzonowo-nasadowy. Przy leczeniu androgenami obowiązuje okresowa kontrola rozwoju szkieletowego (zdjęcia rtg nadgarstków z dłońmi).

Androgeny można stosować długotrwale w małych ilościach lub okresowo, zalecając duże dawki. W przypadkach karłowatości przysadkowej większość autorów zaleca stale podawanie niewielkich ilości hormonów (np. Mehyltestosteron 1—3 razy dziennie po 5 mg). U dzieci z okreso- wym zahamowaniem wzrastania często krótkotrwałe podawanie hormpnów przywraca właściwy rytm rozwojowy. Najlepszy rezultat terapeutyczny spostrzegałem przy stosowaniu syntetycznych pochodnych androgenów, zwłaszcza dianabolu (Ciba) w dawce -0,1 — -0,25 mg/kg (tabletki po 1 i 5 mg). Dianabol cechuje bardzo słabe działanie wirylizujące oraz minimalne hamowanie wydzielania endogennych gonadotropin przysadkowych — stąd szczególna jego użyteczność w leczeniu dziewcząt, zwłaszcza po 1-0 r. życia.

Dodaj Komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
Rozpoznanie płonicy

Rozpoznanie płonicy jest łatwe w przypadkach typowych. Trudności rozpoznawcze wyłaniają się w przypadkach poronnych, w których objawy są nikłe albo...

Zamknij