POLEKOWE ODCZYNY ALERGICZNE

Wprowadzając do organizmu lek oczekuje się określonego działania leczniczego zgodnego z jego właściwościami farmakologicznymi. Niemniej jednak wielokrotnie, a ostatnio coraz częściej, jesteśmy świadkami występowania objawów określanych jako działanie niepożądane leku.

Działania niepożądane mogą zależeć od dawki leku i ich częstość wzrasta wtedy wraz ze zwiększeniem dawki. Często jednak objawy niepożądane pojawiają się przy stosowaniu leków w zwykłych dawkach. Są to reakcje najczęściej nieprzewidywane. Należą do nich alergia i idiosyn- krazja.

Częstość występowania polekowych reakcji uczuleniowych wynosi 3- 10% przy długotrwałym stosowaniu leków może wzrastać do 20%. Przyczyn alergizującego działania leków upatrywać należy we właściwościach osobniczych chorego, ale przede wszystkim we właściwościach leku.

W powstawaniu polekowych reakcji alergicznych odgrywają rolę wiek, płeć i czynniki genetyczne. Odczyny uczuleniowe u dzieci i mężczyzn występują stosunkowo rzadziej. Pewne procesy chorobowe, usposabiają do ich powstawania (niewydolność nerek i wątroby, zaburzenia białkowe).

Genetycznie lub chorobowo uwarunkowane zmiany metabolizmu leku mogą zwiększać liczbę objawów niepożądanych z powodu gromadzenia się metabolitów, mających właściwości uczulające. Najczęściej nadwrażliwość występuje u osobników obciążonych predyspozycją atopową [1, 14].

Alergia może być wynikiem reakcji ustrojowej na zanieczyszczenia obecne w postaci leku i nie występuje po zastosowaniu tych samych leków w innej postaci lub wytwarzanych przez innych producentów.

Dodaj Komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
Przeżarcie ściany zewnętrznej trąbki

Jeśli przeżarcie ściany zewnętrznej trąbki (lub jej pęknięcie) nastąpi w dolnej jej części, płód może również wyjątkowo pozostać przy życiu....

Zamknij