PREWLEKLA HIPOKALCEMIA

W przewlekłej hipokalcemii stwierdza się ponadto zaburzenia psychiczne (Stany depresji, niepokoju, psychozy), neurologiczne (pląsawica, objawy parkinsonizmu), zmiany troficzne skóry i jej przydatków (wyprysk, twardzina skóry, łamliwość włosów i paznokci, bruzdkowanie poprzeczne i bielactwo paznokci) oraz zaćmę.

W hipokalcemii spowodowanej niedoborem witaminy D, stwierdza się radiologiczny obraz krzywicy kości. Elektrokardiograficznym objawem hipokalcemii jest przedłużenie odcinka QT oraz załamek T o wąskiej podstawie.

Rozpoznanie polekowej hipokalcemii nie zawsze jest łatwe. O jej istnieniu należy pamiętać szczególnie w przypadkach długoletniego stosowania leków przeciwpadaczkowych, moczopędnych nietiazydowych lub kompleksujących wapń. Rozpoznanie musi być poparte wielokrotnym oznaczaniem stężenia wapnia w surowicy.

Leczenie [8, 12], Polega na odstawieniu leków wywołujących hipokal- cemię oraz przerwaniu napadów tężyczki dożylnym podaniem 10 ml 10% roztworu chlorku wapniowego. W przypadkach niedoboru witaminy D, występujących szczególnie u chorych zażywających leki przeciwpadacz- kowe, należy podawać cholekalcyferol w dawce 1000 j.m./24 h u dorosłych lub 400-600 j.m./24 h u dzieci, lub też 1,25-dihydroksycholekalcy- ferol (Rocaltrol) w dawce 0,25-0,5 p.g/24 h. .

Dodaj Komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
BIOSYNTEZA ANDROGENÓW I LEKI NA NIĄ WPŁYWAJĄCE CZĘŚĆ 2

Różne etapy powstawania testosteronu i DHT mogą być zmienione pod wpływem naturalnych hormonów, a przy zastosowaniu preparatów hormonalnych efekty te...

Zamknij