Proces socjalizacji – dalszy opis

Sprawą charakterystyczną dla funkcjonowania seksualnego jest konieczność podporządkowania się stosunkowo dużej liczbie zakazów, jakimi społeczeństwo „obwarowało” tę dziedzinę życia. Inaczej mówiąc, zawsze wtedy, kiedy chcielibyśmy odpowiedzieć na pytanie, jakie zachowanie seksualne jest prawidłowe w aspekcie społecznym, łatwiej jest nam wymienić zakazy, niż podać charakterystykę pozytywną. Wydaje się, że zaspokojenie jakiejkolwiek innej potrzeby nie jest tak mocno „obwarowane” wymaganiami społecznymi, pozostawiającymi jedynie niewielki margines dla swobodnego działania. Prócz stosunkowo dużej grupy zakazów są także, w niewielkiej ilości, nakazy dotyczące zachowania seksualnego. Przykładem może być nakaz współżycia seksualnego małżonków, którego niespełnienie może stanowić o orzeczeniu rozwodu lub unieważnieniu małżeństwa przez prawo kościelne (w przypadku nieskonsumowania małżeństwa). Warto jednakże w tym miejscu podkreślić, że ograniczenia w zaspokajaniu potrzeby seksualnej istniały we wszystkich okresach historycznych i we wszystkich kulturach, wskutek tego człowiek nigdy nie miał możliwości w pełni swobodnego funkcjonowania seksualnego. Pozorna swoboda seksualna w niektórych kulturach prymitywnych związana była z wprowadzeniem odmiennych, niezrozumiałych dla współczesnego Europejczyka zasad postępowania, uzasadnionych tamtejszą rzeczywistością (najczęściej względami ekonomicznymi – por. K. Pomian, 1970).

Dodaj Komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
Powstawanie kosmówczaków

W większości przypadków kosrr.ówczak rozwija się najpierw w macicy, czasami jednak pierwotnym umiejscowieniem guza bywa pochwa i srom, rzadziej jajowód...

Zamknij