Proces warunkowania i uczenia się

Dla rozwoju emocjonalno-seksualnego dużą rolę odgrywają dwa zasadni-’ cze procesy: proces warunkowania oraz proces uczenia się nowych reakcji na bodźce. Wzrost liczby różnorodnych utrwalonych odruchów warunkowych, związanych z bezwarunkową potrzebą seksualną, jest zasadniczym elementem rozwojowym. Silne skojarzenia odruchowo-warunkowe

– 0 charakterze seksualnym powstają najczęściej w okresie dojrzewania’

– 1 doprowadzają do tego, że duża liczba bodźców pierwotnie aseksualnych staje się bodźcami wywołującymi lub wygaszającymi pobudzenie seksualne. W okresie dojrzewania łatwe powstawanie skojarzeń odruchowo-wa- runkowych i ich utrwalanie spowodowane jest silnymi stanami napięć seksualnych oraz brakiem należytego wykształcenia mechanizmów różnicujących. Stale powstające skojarzenia odruchowo-warunkowe natury seksualnej powodują zmiany w ogólnym zachowaniu się, odczuwaniu, myśleniu oraz reakcjach na wszelkie bodźce zewnętrzne i wewnętrzne. Kodzaj powstałych skojarzeń od ruchowo-warunkowych tłumaczy się prawem pierwszych skojarzeń (zetknięciem się po raz pierwszy stanów pobudzenia seksualnego z bodźcem dotychczas seksualnie obojętnym). Skojarzenia te są znacznie silniejsze i trwalsze niż następne skojarzenia. Jeśli więc przy pierwszym stosunku płciowym wystąpiło odczucie lęku, wstydu i rozczarowania, to trudno jest przy następnych odczuć pełną rozkosz, nawet jeśli spełniają one wszelkie warunki do ich korzystnego przebiegu. W taki to sposób pierwsze doświadczenia seksualne mają zasadniczy wpływ na dalszy rozwój emocjonalno-seksualny. Powstałe skojarzenia mają działanie wielokierunkowe, tzn. nie tylko bodźce pierwotnie obojętne seksualnie (lęk, rozkosz, radość, poczucie winy itp.) stają się podnietami seksualnymi, lecz i stany pobudzenia seksualnego mogą być sygnałami skojarzonych z nimi bodźców. Bardzo wiele zależy od rodzaju bodźców obojętnych, ulegających skojarzeniu ze stanami pobudzenia seksualnego. Jedne z nich sprzyjają prawidłowemu rozwojowi emocjonalno-seksualnemu, inne – takie jak wstyd, lęk, wstręt, przerażenie – mogą powodować wypaczenie tego rozwoju, przejawiające się w zmniejszeniu możliwości osiągnięcia satysfakcji emocjonalno-seksualnej, a także możliwości nawiązywania prawidłowych kontaktów emocjonalno-seksualnych. Bodźcem negatywnym, szczególnie często kojarzącym się z pobudzeniem seksualnym, jest lęk i poczucie winy. Jest to objaw charakterystyczny dla naszej kultury, która negatywnie odnosi się do wielu przejawów aktywności seksualnej – zwłaszcza w wieku dziecięcym i młodzieżowym.

Dodaj Komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
PIERWOTNIE PRZEWLEKŁE ZAPALENIE STAWÓW

PIERWOTNIE PRZEWLEKŁE ZAPALENIE STAWÓW (POŁYARTHRITIS RHEUMATICA CHRONICA PRIMARIA)Schorzenie to występuje w wieku dziecięcym bardzo rzadko. Najczęściej między 5 a 1-0...

Zamknij