PROPRANOLOL – CHARAKTERYSTYKA

Propranolol, Inderal, Dociton, Beradren, Anapriline i inne. Nazwa chem : 1-izo- propyloamino-3-(l-naftyloksy)-propranol-2

Propranolol byl pierwszym lekiem |3-adrenolitycznym, który zyskał szerokie zastosowanie w leczeniu klinicznym i to prawie natychmiast [144] po opisaniu jego właściwości farmakologicznych w 1964 r. [176]. Jest to związek odniesienia dla innych LBA, dlatego też zajmuje poczesne miejsce w monografiach poświęconych LBA (p. wstęp).

Propranolol wywiera silne, lecz pozbawione wybiórczości, działanie 3-adrenolityczne, chinidynopodobne, miejscowo znieczulające oraz działanie neurodepresyjne. Jest całkowicie pozbawiony wewnętrznej aktywności sympatomimetycznej [68],

U większości zwierząt laboratoryjnych i u ludzi w dawce 0,1-0,15 mg/kg blokuje działanie nasercowe i metaboliczne amin katecholowych [418, 424, 7361. W doświadczeniach na narządach wyosobnionych działanie ji-adrenolityczne propranololu występuje już w stężeniach 0,01-0,1 pg/ml [303, 304, 422], Podobne stężenia propranololu występują we krwi ludzi po doustnym podaniu 20-40 mg tego leku [209, 215],

Dodaj Komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
Przeżarcie ściany zewnętrznej trąbki

Jeśli przeżarcie ściany zewnętrznej trąbki (lub jej pęknięcie) nastąpi w dolnej jej części, płód może również wyjątkowo pozostać przy życiu....

Zamknij