Prowadzenie hipoterapii – kontynuacja

W tym okresie udało się nam nawiązać kontakt z Kuratorium Fur Therapetischesches Reiten E.V. w RFN i jego dyrektorem, doktorem medycyny Ha jo Rieaser, który bardzo życzliwie i serdecznie potraktował naszą prośbę o pomoc i udostępnienie piśmiennictwa dotyczącego hipoterapii. Dzięki uprzejmości doktora Ilajo Riesser otrzymujemy systematycznie aktualne numery kwartalnika „Therapeutisches Reiten” niezależnie od wcześnie otrzymanych bogatych materiałów naukowych. Ta cenna pomoc oraz zdobywane doświadczenia pozwoliły na wprowadzenie hipoterapii od 1987 r. dodatkowo do leczenia chorych na stwardnienie rozsiane oraz u dzieci w III i IV okresie choroby Perthesa. Hipoterapia stanowi jeden z elementów szeroko prowadzonej rehabilitacji. W terapii uczestniczą chorzy leczeni ambulatoryjnie oraz przebywający aktualnie na leczeniu rehabilitacyjnym w Oddziale Rehabilitacji. Transport do stadniny dla pacjentów i ich opiekunów zapewnia Wojewódzka Kolumna Transportu Sanitarnego. W trakcie terapii obecni są codziennie opiekunowie dzieci, a w przypadku pacjentów szpitalnych magister lub technik fizjoterapii, pielęgniarka i lekarz {raz w tygodniu). Systematycznie korzysta z hipoterapii 40 dzieci, z których część jeździ pięć razy w tygodniu, a pozostałe dzieci co drugi dzień. Czas jazdy wynosi przeciętnie 30 minut.

Dodaj Komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
Upiawy z pochwy o charakterze niezapalnym

Okresowemu zmniejszaniu się guzów jajowodowych odpowiada w tych przypadkach okresowe pojawianie się uplawów.Jest rzeczą zupełnie zrozumiałą, że leczenie uplawów powinno...

Zamknij