PRtęć i jej sole

Rtęć może przenikać w postaci par przez drogi oddechowe, w postaci maści przez skórę, jej związki — przez przewód pokarmowy.

Objawy: sole rtęci wywołują koagulację białka i martwicę skrzepową, przy czym powstające białczany rtęci powodują ogólne zatrucie organizmu. Jon rtęci jest jadem protoplazmatycznym i osadza się w narządach miąższowych i lipoidach układu nerwowego. Najczęstsze jest zatrucie sublimatem, które powoduje zmętnienie nabłonka, dalej zapalenie i wreszcie martwicę sięgającą aż do podśluzówki. Pojawiają się wymioty śluzowo-krwiste, krwawe stolce, białkomocz i zatrzymanie moczu (nerczyca sublimatowa). W końcu ciężka mocznica wskutek uszkodzenia nerek.

Leczenie: usunięcie trucizny przez płukanie żołądka lub przez spowodowanie wymiotów. Podawać duże ilości białka, mleka, węgla w celu związania trucizny.

Dożylnie podawać roztwory glikozy. Nie wolno podawać opium i jego pochodnych, bowiem ułatwiają wchłanianie trucizny z jelit przez zahamowanie perystaltyki.

Dodaj Komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
ZABURZENIA WZROSTU

Wzrost człowieka zależy od szybkości rośnięcia oraz od czasu jego trwania. Wzrost kończy się wskutek powstania lcościozrostu trzonowo- nasadowego w...

Zamknij