PRZETACZANIE KRWI

U dzieci starszych przetaczanie krwi wykonujemy tak jak u dorosłych. Natomiast u niemowląt przetaczanie krwi jest nieco trudniejsze. Krew możemy przetoczyć u niemowląt w zasadzie do każdej widocznej żyły. Przetaczamy krew do żył czaszkowych, łokciowych, stawu skokowego oraz doszpikowo. Celem łatwiejszego wprowadzenia igły do żyły posługujemy się specjalną nasadką, którą łączymy z jednej strony z igłą, a z drugiej ze strzykawką lub wężykiem aparatu do transfuzji. Ilość przetoczonej krwi powinna wynosić od 1-0—2-0 ml na kg wagi na dobę. U słabych dzieci ‚oraz w przypadkach istniejących zaburzeń krążenia podajemy mniejsze ilości (1-0 ml na kg wagi). Obecnie przetaczamy przede wiszystkim krew konserwowaną, chociaż możemy przetaczać krew od dawcy, po czym w ostatnim przypadku bezpośrednio lub pośrednio. Jeżeli przetaczamy krew dawcy bezpośrednio dziecku (z żyły do żyły), nazywamy to bezpośrednim przetaczaniem. Krew dawcy możemy upuścić do naczynia z 2,5°/o roztworem cytrynianu sodu w stosunku 1 : 1-0 do ilości przetaczanej krwi, albo też z perełkami szklanymi umożliwiającymi odwłóknienie krwi. Przetoczenie tak przygotowanej krwi nazywamy przetaczaniem pośrednim.

Obecnie posługujemy się przeważnie krwią konserwowaną, którą przetaczamy drogą pośrednią, ale już bez cytrynianu sodu i bez od- włóknienia za pomocą perełek szklanych. Oczywistą jest rzeczą, że przed przetoczeniem należy jak najdokładniej oznaczyć grupy krwi, zgodność czynnika Rh, oraz wykonać próbę krzyżową. Przetoczenie krwi możemy wykonać w najprostszy sposób za pomocą dwóch strzy-kawek, lub też specjalnych aparatów, np. bardzo dobrego aparatu Brauna lub Jubego, a najlepiej za pomocą zestawu kroplówkowego już wyżej opisanego. Liczbę kropli krwi -regulujemy na 2-0—3-0 w ciągu minuty. Bezpośrednio przed przetoczeniem wykonujemy próbę biologiczną, która polega na tym, że choremu wstrzykujemy najpierw 1—2 ml krwi dożylnie, po czym czekamy 15 minut. Jeżeli nie zauważymy jakichkolwiek zaburzeń, a stan dziecka ogólny będzie dobry, wówczas możemy przetoczyć resztę krwi. Pamiętać należy, że przetaczanie krwi jest zabiegiem chirurgicznym i dlatego wymaga jałowego postępowania.

Dodaj Komentarz

Przeczytaj poprzedni wpis:
Riketsje duru plamistego

Riketsje duru plamistego znajdują się we krwi chorego, skąd zostają przez wesz wessane do jej ustroju. W ciągu 5—6 dni...

Zamknij